Aktualności
Sprawy nauki
03 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-03

300 mln zł na podniesienie poziomu nauczania

Dziesięć ośrodków akademickich otrzyma łącznie blisko 300 milionów złotych dofinansowania na realizację projektów, które mają podnieść poziom nauczania na polskich uczelniach. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Jarosław Gowin, ogłosił wyniki konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowane Programy Uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na program Zintegrowane Programy Uczelni, o łącznym budżecie w wysokości miliarda złotych, składają się w sumie 3 konkursy. W czwartek 3 stycznia ogłoszono wyniki tzw. III ścieżki, w ramach której o dofinansowanie ubiegały się największe uczelnie, kształcące co najmniej 20 tys. studentów. Zakładana pula środków na ten konkurs wynosiła 250 milionów złotych, ale kwotę tę zwiększono ze względu na wysoką jakość i znaczenie zgłoszonych projektów.

– Jakość kształcenia to jeden z najważniejszych czynników wyróżniających wiodące uczelnie. Dzięki konkursowi NCBR polskie ośrodki akademickie otrzymają niemal 300 milionów złotych wsparcia, aby podnieść kompetencje kadry naukowej, zapewnić studentom jeszcze lepszą edukację i dostosować programy kształcenia do wymogów zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego – mówi wicepremier Jarosław Gowin.

Zgodnie z wymogami konkursu, projekty obejmują zakresem merytorycznym przynajmniej cztery z wymaganych sześciu modułów: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji studentów, programy stażowe, wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier), studia doktoranckie oraz zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

– Im większe kompetencje kadry naukowej i im lepsze programy kształcenia dostosowane do dzisiejszego otoczenia, tym bardziej wartościowe wykształcenie uzyskają studenci, którzy w przyszłości będą mieli wpływ na polską gospodarkę. Dzięki takim inicjatywom jesteśmy w stanie podnieść poziom edukacji przyszłych pokoleń – przyznaje prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Najlepszą ocenę w konkursie otrzymał projekt „Student’s Power – kompleksowy program rozwoju uczelni” złożony przez Uniwersytet Łódzki, który zaplanował objąć wsparciem jedną z najliczniejszych grup uczestników – 4300 osób (w tym 130 przedstawicieli kadry uczelni). Projekt obejmie takie kierunki studiów, jak geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, informatyka, analiza danych i translatoryka. Największe dofinansowanie (38,3 mln zł) przyznano z kolei Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach na projekt „Jeden uniwersytet – wiele możliwości”. Na liście beneficjentów znalazły się również: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska.

Wyniki dwóch pozostałych „ścieżek” zostaną ogłoszone w I kwartale tego roku.

MK

Źródło: NCBR

Wyniki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, ścieżka III

 

Dyskusja (0 komentarzy)