Aktualności
Sprawy nauki
07 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-07

43 mln zł na wsparcie studentów przez Akademickie Biura Karier

Wspieranie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej i podnoszenie ich kompetencji niezbędnych na rynku pracy – to cele konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Reformując naukę i szkolnictwo wyższe szczególną wagę, przykładamy do poprawy jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niezależnie od tego, jaką ścieżkę rozwoju wybierają. Chcąc osiągnąć ten cel, wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, zarówno prawne, jak i finansowe. W ogłoszonym przez NCBR konkursie uczelnie mogą się ubiegać o sięgające nawet 2,5 mln zł dofinansowanie na bezpośrednie wsparcie studentów, m.in. w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego czy zakładania własnej działalności gospodarczej – mówi prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkurs NCBR „Akademickie Biura Karier” skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Jego budżet to 43 mln zł. Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

– Rynek pracy cały czas się zmienia, dlatego możliwość zaplanowania w trakcie studiów rozwoju zawodowego, zwłaszcza w branżach cechujących się dynamicznym rozwojem w oparciu o nowe technologie, stanowi dla młodych ludzi cenne wsparcie. Dzięki środkom z NCBR biura karier będą mogły poszerzyć swoją ofertę, objąć pomocą większą liczbę studentów i podnieść kompetencje swoich pracowników – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs „Akademickie Biura Karier” jest organizowany w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). O dofinansowanie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, a jego wysokość zależy od  wielkości uczelni. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących powyżej 12 tys. studentów. Z udziału w konkursie wyłączone są szkoły wyższe, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia poprzedniej edycji konkursu. Nabór wniosków będzie trwał od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie NCBR.

Konrad Kustroń

Dyskusja (0 komentarzy)