Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-21

45 mln zł na stypendia i staże naukowe

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 r.

Międzynarodowe doświadczenie na każdym etapie kariery

W grudniu obok znanego już konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, po raz pierwszy ruszą dwa nowe konkursy NCN: zastępująca dawny ministerialny program Iuventus Plus SONATINA oraz prowadzona w ramach programu Fellowship to visit ERC grantee UWERTURA. W kwietniu 2017 r. rozpocznie się natomiast ciągły nabór do trzeciej nowości w ofercie NCN: konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.

– Ogłaszane w grudniu konkursy koncentrują się na nawiązywaniu współpracy między polskimi badaczami a zagranicznymi ośrodkami – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.– W dzisiejszych czasach niezbędne jest budowanie swojego CV już na początkowych etapach kariery naukowej. Jednym z jej najistotniejszych elementów jest mobilność i doświadczenie zdobyte w najlepszych ośrodkach naukowych za granicą. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości kadra naukowa w Polsce musi być w pierwszej kolejności oparta na takich właśnie osobach.

Programy stażowe: ETIUDA, SONATINA, UWERTURA

ETIUDA 5 to konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie. Doktoranci przygotowujący swoją rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet piątej edycji wyniesie 10 mln zł.

Do konkursu SONATINA 1 mogą przystąpić badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy. Łączny budżet konkursu wyniesie 30 mln zł.

UWERTURA 1 to konkurs dla bardziej doświadczonych naukowców, którzy mają co najmniej tytuł doktora i realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Celem programu jest wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC. Aby zdobyć niezbędne doświadczenie polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji. Budżet konkursu wyniesie 5 mln zł.

MINIATURA, czyli „małe granty”

Ostatni z nowych konkursów, MINIATURA, umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN.

– Realizacja „małego grantu” ułatwi starania o pozyskanie środków na większe przedsięwzięcia tym naukowcom, którzy nie mieli okazji kierować własnym projektem grantowym na wcześniejszych etapach kariery – komentuje prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN. – Konkurs może być szczególnie przydatny dla osób z mniejszych ośrodków akademickich, gdzie trudniej o wsparcie instytucjonalne przy zdobywaniu funduszy na badania. W ten sposób chcemy poszerzyć grono osób korzystających z finansowania badań naukowych w ramach systemu grantowego.

Laureaci otrzymają na swoje projekty od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Nabór wniosków będzie ciągły, a procedura oceny uproszczona, dzięki czemu czas wydania decyzji o finansowaniu skróci się do trzech miesięcy. Budżet zaplanowano na 20 mln zł.

Wnioski do konkursów ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1 należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 marca 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone do września 2017 r. Nabór wniosków w konkursie MINIATURA rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. Od grudniowej edycji wnioski konkursowe we wszystkich konkurach NCN będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

NCN

Dyskusja (0 komentarzy)