Aktualności
Sprawy nauki
24 Marca
Fot. Romuald M. Soldek
Opublikowano: 2022-03-24

6 czerwca wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Przedterminowe wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się 6 czerwca. Kilka dni wcześniej dojdzie do debaty kandydatów.

Przeprowadzenie przedterminowych wyborów stało się konieczne po wygaszeniu mandatu prof. Przemysława Wiszewskiego, co miało miejsce 9 marca. Decyzja ministra edukacji i nauki była reakcją na skargę Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWr, jaka 13 grudnia 2021 r. wpłynęła do resortu. Związkowcy zarzucili prof. Wiszewskiemu, że w 2020 roku bez zgody rady uczelni wykonał trzy umowy cywilnoprawne, za które otrzymał wynagrodzenie. Brak takiej zgody – według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – skutkuje obligatoryjnym wygaszeniem mandatu. Na podstawie tej przesłanki Przemysław Czarnek stwierdził jedynie wystąpienie określonego faktu.

Uniwersytecka Komisja Wyborcza przystąpiła w efekcie do opracowania kalendarza wyborczego. W uchwale podjętej 23 marca termin głosowania wyznaczono na 6 czerwca o godzinie 11:00. Trzy dni wcześniej zaplanowano debatę z udziałem kandydatów. Pretendentów do fotela rektora społeczność akademicka UWr pozna najpóźniej 18 maja, po posiedzeniach indykacyjnych Kolegium Elektorów i Rady Uniwersytetu.

Jak już informowaliśmy, w wyborcze szranki, jeśli taka będzie wola elektorów, zamierza stanąć dotychczasowy rektor.

Obiecałem mojej wspólnocie szereg zmian wzmacniających naszą uczelnię, wprowadzić ją mocniej w świat międzynarodowej akademii, unowocześnić jej funkcjonowanie administracyjne i zadbać o szczególne wsparcie dla pracowników i studentów oddanych pracy naukowej i dydaktycznej. Wszystko to zostało gwałtownie przerwane, zanim przyniosło owoce, w środku najgłębszego od 1989 r. kryzysu (…) Warto walczyć, bo przegrywa nie ten, kto pada na arenie, ale ten, kto boi się na nią wejść – napisał na swoim blogu prof. Przemysław Wiszewski.

Do czasu rozstrzygnięcia wyborów obowiązki rektora pełni – zgodnie ze statutem uczelni – najstarszy wiekiem członek Senatu. Jest nim prof. Jan Sobczyk, specjalista w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, członek międzynarodowej grupy doświadczalnej T2K i kierownik Zakładu Fizyki Neutrin UWr.

MK

Za pracę, za plagiaty, za finanse…


Dyskusja (0 komentarzy)