Aktualności
Sprawy nauki
06 Października
Źródło: www.ncbr.gov.pl
Opublikowano: 2017-10-06

93 mln zł dofinansowania w konkursie GameINN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kolejny raz wspiera najlepsze projekty branży gier wideo. Laureaci drugiej już edycji konkursu GameINN otrzymają 93 mln zł dofinansowania.

Krajowy sektor gier wideo rozwija się bardzo dynamicznie. Rosnące obroty producentów i głośne w ostatnich latach sukcesy rodzimych produkcji sprawiły, że branża gamingowa stopniowo staje się wizytówką polskiej gospodarki. Duży potencjał naszych firm i programistów daje nadzieję na globalny sukces, jednak silna konkurencja na rynkach światowych oznacza konieczność wsparcia ze strony państwa. Dlatego właśnie  uruchomiono program GameINN.

– Wspieramy rozwój tych dziedzin, które mają największy potencjał, aby zwiększyć poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Sektor gier wideo jest tego najlepszym przykładem, a Polska w najbliższych latach ma szansę stać się jednym z głównych graczy na globalnym rynku. Chcemy wykorzystać potencjał dynamicznie rozwijających się firm i znakomitych programistów. Ich projekty już dziś pokazują jak efektywna może być współpraca nauki i biznesu. To potencjalne koło zamachowe wielu obszarów innowacyjnej gospodarki – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program sektorowy GameINN realizowany jest przez NCBR – agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Zgodnie ze strategią Jarosława Gowina program opiera się zatem na połączeniu komercjalizacji prac badawczych i partnerstwa z biznesem.

Warto zauważyć, że choć adresatem konkursu jest sektor gier wideo, o granty mogą ubiegać się również projekty niezwiązane bezpośrednio z grami, lecz wykorzystujące stosowane w nich technologie. Przykładem mogą być nagrodzone w II konkursie projekty, takie jak np. uniwersalna platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem gier wieloosobowych i integrujących, wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu czy też gra edukacyjna w rzeczywistości wirtualnej dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.

– Nagrodzone projekty dają szansę na dalszy rozwój sektora gier wideo, ale również na znaczące postępy w innych branżach wykorzystujących wywodzące się z niego technologie. Różnorodność projektów daje szansę na ich szerokie zastosowanie – w celach społecznych, edukacyjnych, medycznych i terapeutycznych. Liczymy nie tylko na sukces tych przedsięwzięć i stojących za nimi zespołów badawczych, ale również na to, że będą inspiracją dla pozostałych firm z branży do stawiania na projekty badawczo-rozwojowe – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Druga edycja  konkursu, podobnie jak pierwsza, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy złożyli aż 90 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 230 mln zł. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej 93 mln zł zostaną przekazane przez NCBR na realizację 38 projektów. Konkurs okazał się dużym sukcesem firm z sektora MŚP, które były autorami 35 spośród nich. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania jest dostępna na stronie www.ncbr.gov.pl.

W ramach programu sektorowego GameINN planowane jest przeprowadzenie jeszcze 2 konkursów. Ogłoszenie kolejnego przewidywane jest na drugi kwartał 2018 roku.

Informacje o wynikach konkursu są dostępne na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)