Aktualności
Sprawy nauki
11 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-11

A+ tylko za naprawdę wybitne osiągnięcia

Uzyskanie kategorii A+ w danej dyscyplinie nauki będzie wymagało od jednostki naukowej naprawdę wybitnych osiągnięć – pisze w swoim artykule prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.

W przyszłym roku przeprowadzona zostanie kolejna ewaluacja działalności naukowej. Obejmie dorobek oraz osiągnięcia uzyskane w okresie 2017–2021. Pierwsze zadania ewaluacyjne zaczynają się z końcem września 2021 od oceny tzw. monografii spoza wykazu wydawnictw recenzowanych monografii naukowych, które zgłaszają podmioty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych – przypomina prof. Błażej Skoczeń w tekście opublikowanym w ostatnim „Forum Akademickim”.

Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki przybliża w nim samą istotę oceny oraz najważniejsze zasady, na jakich będzie przebiegała. Jak pisze, problem ewaluacji wyrósł na gruncie dotacji na badania statutowe – chodziło o ocenę, czy przyznane środki finansowe przynoszą korzyść w postaci postępu w badaniach naukowych.

Bardzo szybko okazało się, że publiczny grosz na badania nie zawsze przynosi spodziewane efekty, a tempo rozwoju naukowego w niektórych ośrodkach pozostaje daleko w tyle za standardami w Europie i na świecie.

To nie pierwszy tego typu audyt. Początki polskiego programu ewaluacji działalności naukowej sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a ocena wielokryterialna – przypomina prof. Skoczeń – rozpoczęła się pod koniec pierwszej dekady kolejnego stulecia. W kolejnej, rozpoczynającej się w 2022 roku, weźmie udział około 1500 grup naukowców skupionych wokół dyscyplin nauki. Zasięg najbliższej ewaluacji i kategoryzacji będzie ogromny – ocenia sternik KEN.

Zwraca też uwagę, że ewaluacja i kategoryzacja są kluczową częścią reformy nauki i szkolnictwa wyższego, zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. KEN wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji OPI–PIB, przygotowuje właśnie implementację algorytmów ewaluacji.

Warto zauważyć, iż tym razem osiągnięcia podmiotów będą pobierane wprost z bazy danych POL-on, a tzw. ankieta osiągnięć podmiotu w danej dyscyplinie nauki zostanie wygenerowana i przesłana jednostce naukowej do wglądu w terminie do 10 lutego 2022 r. – pisze prof. Skoczeń.

W swoim artykule przybliża też najważniejsze zasady regulujące najbliższą ewaluację. Tłumaczy różnice między wartościami referencyjnymi a wzorcowymi, objaśnia znaczenie poszczególnych kryteriów ewaluacji (K1, K2, K3) oraz przedstawia warunki, konieczne lub wystarczające, jakie należy spełnić, aby znaleźć się wśród pretendujących do uzyskania kategorii A+. Cały artykuł w ostatnim numerze „Forum Akademickiego”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)