Aktualności
13 Października
Opublikowano: 2020-10-13

Absolwent PWr autorem najlepszego dyplomu architektonicznego

Paweł Lisiak, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, zdobył doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy. Otrzymał 10 tys. zł i zaproszenie na 6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina.

Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta. Wyniki ogłoszono podczas gali w siedzibie SARP w Warszawie. Do konkursu zgłaszane były prace magisterskie z całej Polski. Jurorzy zwracali uwagę na wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Oceniali także nowatorstwo i poziom techniczny oraz ekologiczne i energetyczne rozwiązania projektowanego obiektu. Do finału wybrano 25 dyplomów.

Spośród nich Sąd Konkursowy zadecydował o przyznaniu nagrody głównej arch. Pawłowi Lisiakowi, autorowi pracy „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów” przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Głowackiego z Katedry Architektury i Sztuk Wizualnych. W uzasadnieniu podkreślono dojrzałość i wrażliwość autora, przejawiającą się w zdecydowanym i odważnym projekcie. We współczesnej rehabilitacji opuszczonego, militarnego obiektu na monastyr dostrzeżono także odniesienie do średniowiecznej formuły zakonnej, w której mnisi transformowali opuszczone miejsce, nadając im nową formę i wnosząc w nie nowe życie. Autor w sposób odpowiedzialny »ubiera« brutalny i zdegradowany technicznie obiekt w nowe życie. Życie zakonne, skromne i surowe, lecz nie pozbawione wrażliwości i wyczucia, dający wytchnienie, ale i skupienie, tak potrzebne podczas medytacji. Transformacją autor obejmuje również historię tego miejsca, ale i otoczenie, krajobraz. Wynoszone na brzeg odpady, zbierane przez zakonników, następnie przetwarzane mają być na prefabrykowane materiały budowlane. To również swoista transformacja średniowiecznej pracy zakonnej (…) Odpowiedzialność za dom, za świat, za środowisko, o której pisze w swojej encyklice »Laudato si’« Papież Franciszek, jest wezwaniem nie tylko dla kościoła, ale również architekta, którego projekt zmieniać ma (…) naszą wrażliwość społeczną” – napisano.

Lisiak stworzył projekt obiektu sakralnego w strukturze gdyńskiej poniemieckiej torpedowni Babie Doły (Torpedenwaffenplatz Hexengrund) z 1942 roku. Miałaby ona stać się domem dla zakonu franciszkańskiego. Autor nawiązał w ten sposób do początków tych zakonów, które jeszcze w XIII w. przejmowały opuszczone, niechciane i zniszczone obiekty, takie jak szpitale czy nieużywane kaplice. Zakonnicy ciężką pracą stopniowo przywracali tym miejscom świetność, a bliskość natury i odcięcie od świata miały im umożliwiać bliższą relację z Bogiem. Klasztor i obiekty mu towarzyszące powstałyby z plastikowych pustaków wytwarzanych na miejscu przez mieszkańców zakonu. Zbierane z morza i plaży tworzywa sztuczne trafiałyby do magazynu w kompleksie klasztornym, a następnie byłyby segregowane. Te z grupy tzw. termoplastików, które stanowią 80 proc. wszystkich plastików na świecie, posłużyłyby do produkcji pustaków w technologii RPL (recycled plastic lumber) w linii produkcyjnej zbudowanej na miejscu. Tak powstałe materiały budowlane byłyby wykorzystywane do rozbudowy obiektów klasztornych oraz trafiały do ubogich i ofiar katastrof, a część byłaby sprzedawana. Jak podkreśla autor pracy, pustaki z tworzyw sztucznych ze względu na ich właściwości nie łapią wilgoci, są odporne na sól, a stworzona z nich konstrukcja muru nie zostałaby naruszona nawet przez bardzo silny wiatr, co zostało potwierdzone laboratoryjnie. Dlatego plastik nadaje się idealnie do wykorzystania w obiektach położonych na morzu.

Za pracę tę otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. zł oraz zaproszenie na 6-tygodniową praktykę w szwajcarskim biurze architektonicznym Chaspera Schmidlina. Sąd Konkursowy przyznał także dwa równorzędne wyróżnienia I stopnia w wysokości 2,5 tys. zł:

  • arch. Adrianie Sowie za pracę „widzieć: Herbarium we Wrocławiu”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Głowackiego;
  • arch. Annie Jarudze-Rozdolskiej za pracę „Ośrodek badawczy w Wadi Rum w Jordanii”, przygotowaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Krotowskiego.

Obie otrzymały także zaproszenie na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście.

Trzy równorzędne wyróżnienia II stopnia w wysokości 1,5 tys. zł otrzymali:

  • arch. Zuzanna Robutka za pracę „Sokratejskie Centrum Dialogu”, przygotowanej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Marka Lambera;
  • arch. Alicja Sienkiewicz (również zaproszenie na płatne praktyki w APA Wojciechowski Architekci w Warszawie lub w Trójmieście) za pracę „Potencjał spoiwa. Uzupełnienie istniejącej struktury urbanistycznej i społecznej na przykładzie Rzymu”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem promotora dr. inż. arch. Marka Lambera;
  • arch. arch. Aleksandra Śliwa, Demi Tran, Tadeusz Szaraniec za pracę „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci”, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak i promotorów pomocniczych: mgr inż. arch. Marka Bystronia i mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ambasadora Szwajcarii w Polsce. Organizatorem było Stowarzyszenie Architektów Polskich.

MK, źródło: PWr, SARP, grafiki: www.pwr.edu.pl

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)