Aktualności
28 Listopada
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2019-11-28

Absolwentka z UWM z nagrodą dla młodych naukowców

Dr Karolina Nowak, absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Kształtowaniu Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, obecnie postdoc na Wydziale Geobiotechnologii na Politechnice w Berlinie otrzymała nagrodę LRI Innovative Science w wysokości 100 tys. euro.

To jedna z największych w Europie dotacji na badania dla początkujących naukowców. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Brukseli podczas 21. dorocznych warsztatów Cefic Long-Range Research Initiative (LRI).

Zwycięskie badania dr Nowak mają na celu opracowanie szybkiej i opłacalnej metody badań przesiewowych do testowania trwałości chemikaliów w złożonych środowiskach. Substancja chemiczna jest trwała, gdy mineralizacja jest mała, a ilość pozostałości nieekstrahowalnych (NER) jest duża. NER mogą być toksycznymi chemikaliami lub nieszkodliwą biomasą bakterii i obie ich postaci wiążą się z glebą lub osadami wodnymi. Do dziś trudno je rozróżnić, stosując obecne metody analityczne, utrudniając regulacyjne zatwierdzanie chemikaliów.

– Chemikalia należy oceniać pod kątem ich trwałości w wodzie i glebie podczas kontroli regulacyjnej. To nowe podejście będzie znacznie wspierać przemysł chemiczny i władze odpowiedzialne za zatwierdzanie chemikaliów. Uprości to analizę NER i poprawi ocenę ryzyka środowiskowego – wyjaśnia dr Nowak.

Dzięki Cefic-LRI Award jej projekt może przejść od propozycji do wdrożenia i dać metodę analityczną do charakterystyki NER. W ciągu ostatnich dwóch dekad program LRI sfinansował ponad 250 projektów badawczych poprzez granty i nagrodę Innovative Science. Projekty te mają na celu udzielanie porad naukowych, na których opiera się cały przemysł i organy regulacyjne, aby szybciej i dokładniej reagować na obawy społeczne. Projekty finansowane przez LRI doprowadziły również do opracowania wielu zapewniających jakość, łatwych w użyciu i dostępnych baz danych i narzędzi oceny ryzyka chemicznego.

źródło: UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)