Aktualności
Sprawy nauki
19 Października
Opublikowano: 2017-10-19

Aktywizacja 60+

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i województwo łódzkie łączą siły, aby zaktywizować seniorów i poprawić ich jakość życia.

– Wszystkie prowadzone przez nas na wielu płaszczyznach działania zwiększające innowacyjność polskiej gospodarki, mają jeden wspólny cel – zdynamizować rozwój kraju, a tym samym poprawić jakość życia milionów Polaków. W przypadku branży medycznej, nowatorskie pomysły są cenne dla nas wszystkich, umożliwiają bowiem lepszą profilaktykę. Są szansą zarówno dla pacjentów, jak również dla rodzimych firm, których projekty mogą odnieść globalny sukces – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jednym z najpoważniejszych, stojących dziś przed nami, wyzwań społecznych jest starzenie się społeczeństwa. Eksperci biją na alarm – rosnąca liczba seniorów wymaga niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zapewnienie im aktywności i zdrowia w okresie emerytalnym. Województwo łódzkie, podobnie zresztą jak pozostałe regiony kraju, już dziś cechuje się niekorzystną sytuacją demograficzną, a co za tym idzie rosnącym zapotrzebowaniem na usługi zdrowotne dla seniorów.

Świadomi problemu

Narastającą skalę zjawiska dostrzegają władze samorządowe, które od lat prowadzą szereg programów skierowanych do osób starszych, np. Program „Aktywizacja 60+”. Problem starzejącego się społeczeństwa został również wyraźnie wskazany w realizowanej obecnie Strategii Polityki Zdrowotnej dla województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Nacisk położono w nim m.in. na profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia, poprawę dostępności opieki medycznej i rozwój gospodarki senioralnej, mającej na celu zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, bytowych  oraz konsumpcyjnych osób starszych.

W celu poprawy sytuacji seniorów władze regionu zamierzają wykorzystać jego naukowo-badawczy potencjał. A ten jest niemały. W województwie łódzkim zarejestrowanych jest blisko 14 tys. firm z branży medyczno-farmaceutycznej, zaś swoją siedzibę ma tu kilkanaście spośród 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora medycznego. Oznacza to, że region ma szansę stać się ważnym ośrodkiem prac naukowo-badawczych na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Innowacyjne przedsięwzięcie

Temu właśnie służyć ma Wspólne Przedsięwzięcie województwa łódzkiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Projekt ma na celu wsparcie prowadzonych w województwie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które mogą istotnie poprawić sytuację demograficzno-zdrowotną mieszkańców regionu. W ramach tej inicjatywy dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty B+R z zakresu innowacyjnych leków i wyrobów medycznych, innowacyjnych metod diagnostyki, a także nowoczesnych terapii i urządzeń medycznych.

– Wspólne Przedsięwzięcia to nowatorska formuła wspierania przez NCBR tych regionów Polski, które chcą realizować ważne dla siebie cele rozwojowe w oparciu o innowacje. Cieszymy się, że nasze doświadczenie we wspieraniu nowatorskich projektów będzie mogło zostać wykorzystane w tak ważnym celu, jakim jest poprawa jakości życia osób starszych. Liczymy również, że efekty współpracy z województwem łódzkim, będą mogły znaleźć zastosowanie także w innych częściach kraju – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Opracowanie nowatorskich rozwiązań przez firmy z regionu łódzkiego we wspomnianych obszarach pozwoli poprawić sytuację zdrowotną mieszkańców regionu poprzez zmniejszenie liczby cierpiących na przewlekłe choroby, ulepszenie funkcjonowania w codziennym życiu, wzrost sprawności fizycznej oraz umysłowej i zwiększenie zaangażowania w różne sfery życia osób w wieku około – poprodukcyjnym. Zachęcamy wszystkie firmy oraz jednostki naukowo-badawcze z sektora Medycyna, Farmacja, Kosmetyka z regionu łódzkiego, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania dla prac badawczo rozwojowych do kontaktu z Dyrektorem Departamentu ds. Przedsiębiorczości Ewą Florczyk (mail: ewa.florczyk@lodzkie.pl; nr tel. 781338240). Głęboko wierzę, iż projekt przyniesie długotrwałe i wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom z regionu, jak i wszystkim mieszkańcom województwa – podsumowuje Witold Stępień, marszałek Województwa Łódzkiego.

Ambitne plany

Wspólne Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2027, a pierwsze konkursy grantowe zostaną uruchomione już w przyszłym roku. NCBR i województwo łódzkie wniosą do budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia po 50 mln zł, co oznacza, że najlepsze projekty badawczo-rozwojowe będą mogły otrzymać łącznie nawet 100 mln zł. Wkład NCBR będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład województwa łódzkiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegółowe warunki finasowania poszczególnych konkursów, takie jak m. in. wysokość dofinansowania, warunki, okres kwalifikowalności itp. zostaną ustalone w ciągu najbliższych miesięcy podczas prac grupy roboczej.

NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)