Aktualności
Sprawy nauki
14 Października
Opublikowano: 2021-10-14

Apel AMU PAN w sprawie nadawania tytułu profesora

O nadanie tytułu profesora naukowcom, w sprawie których z wnioskiem wystąpiła Rada Doskonałości Naukowej lub Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, zaapelowała do prezydenta RP Akademia Młodych Uczonych PAN.

W swoim stanowisku AMU PAN przypomina, że nominację profesorską poprzedza wieloetapowe postępowanie, w
ramach którego Rada Doskonałości Naukowej (wcześniej: Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów) oraz powołani przez nią recenzenci oceniają wkład danej osoby w rozwój dyscypliny. Autorzy apelu zwracają przy tym uwagę, że określona ustawowo procedura oceny ma charakter merytoryczny i nie przewiduje ponownego badania wniosku przez prezydenta RP.

Odmowa lub nieuzasadniona zwłoka w nadaniu tytułu profesora może być odbierana jako szykana wymierzona w konkretnego naukowca lub jako próba zniechęcenia do podejmowania konkretnej tematyki badawczej. W naszym przekonaniu działanie takie nie licuje z powagą urzędu prezydenta i uderza w wolność badań naukowych gwarantowaną w art. 73 Konstytucji RP – podkreślają członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN.

Choć w apelu nie padają żadne nazwiska, nietrudno się domyślić, że chodzi o dr. hab. Michała Bilewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Waltera Żelaznego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Obaj od dłuższego czasu czekają na profesorską nominację: Bilewicz od ponad 2, a Żelazny – od 3 lat. Według doniesień mediów, opóźnienia mogą mieć związek zarówno z wątpliwościami dotyczącymi problematyki, będącej przedmiotem pracy naukowej kandydatów (m.in. badania nad antysemityzmem), jak i działalnością pozanaukową (zaangażowanie w działalność Komitetu Obrony Demokracji). W sprawie obu uczonych pisał do prezydenta m.in. poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Otrzymał odpowiedź, że przepisy nie wskazują terminu, w którym głowa państwa zobligowana jest do wydania postanowienia o nadanie tytułu profesora.

MK

Apel AMU PAN do prezydenta RP

 

Dyskusja (0 komentarzy)