Aktualności
Sprawy nauki
28 Lutego
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2024-02-28

Apel czterech uczelni o program finansowania technologii magazynowania energii

O kontynuację działań mających na celu zainicjowanie rządowego programu finansującego budowę przemysłu magazynowania energii opartego na technologii elektrochemicznych ogniw jonowych, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw sodowo-jonowych, apelują do rządu władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbudowanie w Polsce fabryki akumulatorów, która funkcjonowałaby w oparciu o zabezpieczone surowcowo technologie i procesy opracowane na polskich uczelniach, jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i zachowania konkurencyjności gospodarki. Zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i środowisko naukowe są zgodne co do tego, że, efektywne korzystanie z energii odnawialnej wymaga jej magazynowania w ogniwach litowo-jonowych lub sodowo-jonowych. Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych staje się więc kluczowym elementem zachodzącej transformacji energetycznej i należy oprzeć je na własnych zasobach surowcowych i własnych technologiach. Sytuacja geopolityczna na rynku surowców energetycznych i krytycznych komponentów wymaga zbudowania polskiego przemysłu magazynowania energii w systemach jonowych, opartych na zabezpieczonym łańcuchu dostaw od krajowych dostawców, przy udziale polskiej nauki. Polskie uczelnie dysponują zabezpieczonymi patentowo technologiami dla wszystkich komponentów ogniwa.

W maju ubiegłego roku podpisano list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw sodowo-jonowych przeznaczonych do elektrochemicznego magazynowania energii. Wśród jego sygnatariuszy są m.in. cztery polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Warszawska. W ramach podjętych dotychczas działań opracowano założenia projektu, harmonogram oraz budżet rzeczowo-finansowy. Jednak podczas prób zdobycia środków na realizację przedsięwzięcia, okazało się, że projekt wykracza poza możliwości finansowe podpisanych pod listem instytucji, nie wpisuje się w obecne programy finansowania i tym samym wymaga wsparcia systemowego polskiego rządu.

Stąd apel do rządu, w którym podkreślono, że polską racją stanu jest stworzenie programu finansującego budowę przemysłu magazynowania energii opartej na technologii ogniw jonowych. Przedstawiciele uczelni deklarują jednocześnie gotowość do przedstawienia aktualnego stanu przedsięwzięcia i jego dalszych perspektyw.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)