Aktualności
Sprawy nauki
02 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-03-02

Apel do środowisk akademickich o zaprzestanie współpracy z Rosją

O zerwanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej i każdego innego kraju, który wspiera agresję militarną na Ukrainę, zaapelowały do naukowców, uczelni i jednostek PAN instytucje przedstawicielskie środowiska akademickiego.

W apelu za priorytetowe uznano podjęcie wszelkich działań zmierzających do pokojowego zakończenia eskalującej agresji militarnej w Ukrainie. Sygnatariusze wyrazili wsparcie dla uczestników protestów pokojowych oraz rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych, którzy podpisali się pod listem przeciwko wojnie z Ukrainą. Jednocześnie podkreślono, że międzynarodowa współpraca naukowa, pozostając apolityczną, nie może służyć legitymowaniu działań militarnych, które zagrażają bytowi suwerennych państw.

Apelujemy zatem do polskiego środowiska naukowego, polskich uczelni i jednostek Polskiej Akademii Nauk o zaprzestanie współpracy z jakąkolwiek organizacją rządową Federacji Rosyjskiej lub innego kraju, który wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, zapewniając jednocześnie o naszym poparciu i pomocy dla tych naukowców i członków rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się tej agresji.

Autorzy apelu zaznaczyli na koniec, że „niezbędnym warunkiem kontynuowania współpracy środowisk naukowych musi być wzajemne zaufanie, szanowanie wartości akademickich oraz pokojowe wykorzystanie wyników wspólnych badań, a także jednoznaczne uznanie suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy”.

Pod apelem podpisali się: prof. Arkadiusz Mężyk (przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich); prof. Marcin Pałys (przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego); prof. Dariusz Surowik (przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych); prof. Waldemar Tłokiński (przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich); prof. Jerzy Duszyński (prezes Polskiej Akademii Nauk); Jarosław Olszewski (przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów); dr Igor Kilanowski  (przewodniczący Rady Młodych Naukowców), Mateusz Grochowski (przewodniczący Parlamentu Studentów RP), dr Jacek Kolanowski (przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN)

MK

Apel do środowisk akademickich

Dyskusja (0 komentarzy)