Aktualności
Sprawy nauki
31 Maja
Fot. Tadeusz Sawka
Opublikowano: 2019-05-31

Apel historyków o nieuwzględnianie punktów za publikacje w ocenie pracowników

Wyrażamy zgodne przekonanie, że najlepszym sposobem określania jakości dorobku naukowego jest ocena jego treści, której nie zastąpią żadne współczynniki bibliometryczne – napisali dziekani wydziałów historycznych i dyrektorzy instytutów historii w uchwale podjętej podczas spotkania na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

W trakcie dwudniowego zgromadzenia omawiano między innymi sytuację jednostek uniwersyteckich w kontekście najnowszych zmian na polskich uczelniach. W wykładzie inauguracyjnym rektor UP, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, przedstawił zebranym zmiany, jakie przeszła uczelnia w ciągu ostatnich trzech lat. W kontekście reformy wdrażanej na polskich uniwersytetach zebrani wysłuchali wystąpienia dr. hab. Sebastiana Skuzy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prelekcję Historia jako dyscyplina w świetle „Konstytucji dla Nauki” wygłosił prof. dr hab. Mariusz Wołos, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dziekani wydziałów historycznych i dyrektorzy instytutów historii podjęli także uchwałę, w której zaapelowali do Rady Doskonałości Naukowej i władz uczelni, by – w duchu Deklaracji z San Francisco – punkty przypisane publikacjom nie były podstawą oceny pracowników w procedurach konkursowych, oceny okresowej czy awansach. Wyrażamy zgodne przekonanie, że najlepszym sposobem określania jakości dorobku naukowego jest ocena jego treści, której nie zastąpią żadne współczynniki bibliometryczne  – napisali.

W Zjeździe Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii wzięli także udział przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (prezes) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba i dr hab. Andrzej Korytko (wiceprezesi), jak również Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Krystyna Bartol, przewodnicząca Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, która przedstawiła zebranym nowe zasady finansowania doktorantów w ramach grantów NCN.

Źródło: www.up.krakow.pl

Treść uchwały

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Edward Skibiński 31.05.2019 19:56

    W pełni popieram. To jeden z najważniejszych apeli w ostatnim czasie. Dotyczy podstaw nauki i możliwości jej funkcjonowania. Jest to wymóg elementarny ale nie jedyny.