Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-12-02

Apel IPWC w sprawie zasad kształtowania rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki powinno odbywać się z realnym, a nie tylko pozorowanym, zaangażowaniem społeczności akademickiej – apeluje Rada Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

IPWC jest jednostką międzyuczelnianą, utworzoną w 1996 roku przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

Ostatnią inicjatywą naukowców skupionych w IPWC jest apel w sprawie zasad kształtowania rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. Zdaniem sygnatariuszy powinno się ono odbywać z realnym zaangażowaniem społeczności akademickiej. „Dyskusja ta wymaga spokojnej, rzetelnej debaty w duchu najlepszych tradycji akademickich. Byłoby wielką szkodą dla pomyślnego rozwoju naszego kraju, gdyby taka debata została zastąpiona decyzjami
arbitralnymi, motywowanymi krótkowzrocznie rozumianymi interesami politycznymi czy skrajnymi poglądami o charakterze ideologicznym, nie ugruntowanymi w uniwersalnych zdobyczach współczesnej cywilizacji” – napisali członkowie Rady IPWC.

W dalszej części przypominają, że edukacja i nauka są czynnikiem przyspieszającym globalne przemiany cywilizacyjne – zarazem ich przyczyną, jak i skutkiem. „To przyspieszenie jest obecnie tak duże, że trudno o ich wiarygodne prognozowanie, nawet w krótkiej perspektywie. W konsekwencji adekwatne kształtowanie systemu edukacji jest obarczone dużym ryzykiem. Ryzyko nietrafnych decyzji systemowych jest minimalizowane, gdy w procesie ich wypracowywania angażuje się szerokie spektrum interesariuszy” – czytamy w stanowisku podpisanym przez profesorów: Tomasza Boreckiego, Andrzeja Eliasza, Marka Krawczyka, Józefa Lubacza, Zbigniewa Marciniaka, Tomasza Szapiro i Jana Szmidta.

Autorzy postulują, aby w procesach wypracowywania zasad funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki były angażowane, realnie a nie tylko nominalnie, instytucje reprezentujące społeczność akademicką. Wymieniają w tym kontekście: Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, przedstawicieli naukowych instytutów i Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz organizacje reprezentujących
studentów i doktorantów. „Wykorzystanie ich zbiorowej mądrości nie powinno być ograniczane do opiniowania i sygnowania postanowień i projektów aktów prawnych przedkładanych przez organa władzy publicznej, gdyż wówczas trudno o niezbędne, pozytywne zaangażowanie społeczności akademickiej” – kończą apel członkowie Rady Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

MK

Apel Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji

 

Dyskusja (0 komentarzy)