Aktualności
Sprawy nauki
22 Października
Opublikowano: 2018-10-22

Apel o przywrócenie kulturoznawstwa na listę dyscyplin

Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk wystosował apel o przywrócenie kulturoznawstwa na listę dyscyplin naukowych uprawianych w Polsce w dziedzinie nauk humanistycznych.

W mocnym wstępie autorzy przywołują czasy stalinowskie, kiedy to likwidacji uległa polska socjologia, i wyrażają towarzyszące im także i dziś obawy o próbę podporządkowania badań naukowych określonej ideologii. „Czyżby chodziło o to, że kulturoznawstwo wymaga krytycznego podejścia do kultury i że poświęca się między innymi krytycznym studiom władzy, wiedzy, płciowości, wykluczeń czy nacjonalizmu? A może o to, że ostatnimi czasy nie odcina się od impulsów także ze strony tak zwanej nowej humanistyki, w tym studiów postkolonialnych, etnicznych, genderowych, badań nad mniejszościami seksualnymi i nad ludźmi z niepełnosprawnością?” – pytają.

Ich zdaniem, eliminacja kulturoznawstwa z listy dyscyplin naukowych jest zapowiedzią katastrofy. „Wymazuje bowiem historię tej dyscypliny, ignoruje jej tożsamość, zaburza akademicki proces dydaktyczny, uniemożliwia identyfikację przez zagranicznych partnerów naukowych i ciała garantodawcze” – wyliczają sygnatariusze apelu. Jednym słowem, to przekreślenie – w ich ocenie – całego bogactwa tradycji polskiej myśli o kulturze, a nawet bardziej dobitnie – to cios nie tylko w badania nad kulturą, ale i w samą kulturę polską.

W liście podkreślono, że nie było i nie ma w praktyce polskich nauk humanistycznych dyscypliny o nazwie „nauki i kulturze i religii”. Nie jest ona uprawiana ani w Unii Europejskiej, ani nigdzie na świecie. Zaznaczają, że owa nazwa nie była też konsultowana z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, zrzeszającym badaczy uprawiających w Polsce tę naukę, ani z Komitetem Nauk o Kulturze PAN – pochodzącą z wyboru reprezentację tego środowiska.

Autorzy przyznają, że nie są im znane żadne merytoryczne powody, dla których można by znaleźć uzasadnienie decyzji o usunięciu kulturoznawstwa z listy uprawianych w Polsce dziedzin. Przypominają, że skierowany w tej sprawie apel do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina podpisało ponad 5 tysięcy osób. Mając na względzie przytoczone argumenty Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk zwraca się z prośbą o poparcie dezyderatu przywrócenia kulturoznawstwa na listę dyscyplin naukowych.

MK

Pełna treść apelu na stronie: http://www.knok.pan.pl

Dyskusja (0 komentarzy)