Aktualności
Sprawy nauki
01 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-10-01

Apel o walkę z nieuczciwością w nauce

Przypadek dr hab. Jerzego Gwizdały powinien być momentem przełomowym w walce z nierzetelnościami i nieuczciwością w nauce w Polsce – tak, by ani stanowisko, ani koneksje nie dawały nieuczciwym naukowcom gwarancji bezkarności – apelują przedstawiciele środowiska naukowego.

Z inicjatywy naukowców wywodzących się z czołowych polskich uczelni, instytutów i instytucji wspierających, powstał apel o walkę z nieuczciwością w nauce. Impulsem do jego napisania stała się sprawa postępowania profesorskiego rektora Uniwersytetu Gdańskiego, którą opisaliśmy we wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”. Po publikacji artykułu dr hab. Jerzy Gwizdała podał się do dymisji. Tego samego dnia Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów podjęło uchwałę unieważniającą jego postępowanie profesorskie.

„Jak możliwy był wybór na najwyższe stanowisko osoby, o której wiadomo było powszechnie, iż ma na koncie liczne nierzetelności? Jak możliwe było wybranie recenzentów, którzy swoim dorobkiem i postawą nie gwarantowali właściwego przeprowadzenia procedury profesorskiej?” – mnożą pytania autorzy apelu, konkludując je stwierdzeniem, że „najwyraźniej zarówno system wykrywania i piętnowania nierzetelności, jak i wyczulenie środowiska naukowego na nieuczciwość po raz kolejny zawiodły”.

Nie mają przy tym złudzeń co do tego, że przypadek byłego już rektora UG to przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. „Oprócz plagiatów jest ona zbudowana z nepotyzmu, fałszowania wyników badań, mobbingu i dyskryminacji” – wyliczają ułomności polskiej nauki. I apelują o to, by w walce z nierzetelnościami i nieuczciwością nastąpił przełom.

„Apelujemy, by rzecznicy dyscyplinarni z całą surowością ścigali plagiaty, powielanie dorobku, dyskryminację i mobbingUkrywanie tych patologii jest większą skazą na wizerunku instytucji niż ich ujawnianie.

Apelujemy, by instytucje odpowiedzialne za postępowania awansowe nominowały jedynie recenzentów o doskonałym dorobku i nieposzlakowanej opinii i by w żadnym wypadku nie dopuszczały do występowania konfliktów interesów.

Apelujemy o rzetelne, otwarte konkursy na stanowiska w jednostkach akademickich i naukowych, które pozwolą wyłonić najlepszych kandydatów. Rzetelne konkursy zwiększą tak potrzebną Polsce mobilność i będą promować jakość w nauce.

Apelujemy do instytucji naukowych o wspieranie sygnalistów, w szczególności wbrew wrogości ich bezpośredniego otoczenia – bo to oni ryzykują najwięcej dla dobra nas wszystkich.

Apelujemy do środowiska naukowego o jednoznaczne potępianie nieuczciwości i nierzetelności w nauce oraz o reagowanie na przejawy mobbingu. Nie wolno nam tolerować niegodnych zachowań czy używać eufemizmów i przeinaczeń w celu ochrony »dobrego imienia« kolegów i koleżanek, którzy się ich dopuścili.

Apelujemy też o piętnowanie nieuczciwych, ustawionych konkursów, które pozbawiają możliwości rozwoju najlepszych młodych naukowców. Tych, o których powinniśmy dbać najbardziej”

– piszą: dr hab. Natalia Letki (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej), prof. dr hab. Maciej Żylicz (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej).

Pod petycją można się podpisać, wchodząc na stronę: www.petycjeonline.com/apel_o_walk_z_nieuczciwoci_w_nauce

MK

Dyskusja (3 komentarze)
 • ~Marcin 03.10.2020 15:34

  Skoro Komisja Etyki FNP uznała jednoznacznie, że rzeczona profesorka naruszała zasady etyczne to najwyższy czas żeby FNP przestała wspierać jej działalność, która prowadzi do patologii i wymiernych strat w nauce polskiej. Zwłaszcza, że Prezes FNP jest jednym z sygnatariuszy tego listu. Inicjatywa niezmierni ważna, gorąco popieram!

 • ~Aniela 03.10.2020 10:44

  Tak, tak, na poważne:
  „Apelujemy też o piętnowanie nieuczciwych, ustawionych konkursów, które pozbawiają możliwości rozwoju najlepszych młodych naukowców. Tych, o których powinniśmy dbać najbardziej”.


  dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
  Wydział Chemii UG

 • ~Zenon 02.10.2020 23:04

  To jest na poważnie? Petycja "w obronie etyki w nauce", a na czele listy podpisujących profesorka o której komisja etyki FNP uznała, że łamie zasady etyczne:

  https://forumakademickie.pl/news/rektor-uw-odpowiada-na-zarzuty-w-sprawie-mab-remedy/

  Do tego pod apelem etycznym podpisana cała plejada innych gwiazd nauki, które gorąco popierały tę osobę:

  https://forumakademickie.pl/news/list-otwarty-w-sprawie-centrum-nowych-technologii-uw/

  Nie popieram nieuczciwości i szwindli w nauce, ale pewne osoby naprawdę nie powinny zabierać głosu ws etyki.