Aktualności
Sprawy nauki
27 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-01-27

Apel o wprowadzenie do szkół edukacji medialnej

Przeciwko mowie nienawiści zaprotestowali w liście otwartym uczestnicy corocznej ogólnopolskiej konferencji dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów kształcących na kierunkach medioznawczych. Zaapelowali też o wprowadzenie do szkół przedmiotu edukacja medialna.  

Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyli w niej niemal wszyscy przedstawiciele szkół wyższych z całej Polski, w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dyskutowano o zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

– Prawie każdy instytut, kierunek związany z medioznawstwem, mają swój sposób na odnalezienie własnej tożsamości w nowych strukturach wydziału czy naszej dyscyplinie. Wspólne spotkanie porządkujące wiedzę na ten temat było bardzo potrzebne, także po to, aby zastanowić się nad tożsamością dyscypliny, która zyskała uzupełnienie w nazwie: nauki o komunikacji społecznej i mediach – mówiła prof. dr hab. Iwona Hofman,  prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

– Jesteśmy w nowej sytuacji prawnej. Najważniejsze problemy to stan naszej dyscypliny, nauki komunikacji społecznej i mediach, na poszczególnych uczelniach i kwestie związane z ewaluacją, a także jej miejsce w nowych strukturach uniwersyteckich i wreszcie sprawy dydaktyczne, a zatem konieczność przepracowania programów nauczania i dostosowania do nowych regulacji. To wszystko sprawy, które budzą wiele pytań i wymagają dyskusji – podkreślił prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W związku z tragiczna śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jednym z punktów obrad była także dyskusja na temat konieczności wyeliminowania z przestrzeni publicznej mowy nienawiści oraz wprowadzenia do szkół przedmiotu edukacja medialna, o który środowisko medioznawców upomina się od wielu lat. „Dość przyzwolenia na przemoc słowną, agresję i nienawiść w języku, dość sankcjonowania obelg i podłości w mowie pod pozorem prawa do wolności wypowiedzi. Nie ma i nie może być zgody na kontynuowanie tych form komunikacji społecznej, których celem jest poniżanie, obrażanie i zniesławianie człowieka (…) Od wielu lat, jako środowisko naukowe, zgłaszamy postulaty wprowadzenia edukacji medialnej od pierwszych lat edukacji dzieci i młodzieży. We współczesnych uwarunkowaniach kulturowo-społecznych niepokój wzbudza niski poziom świadomości odbioru mediów w zakresie manipulacji językowych i dziennikarskiej odpowiedzialności za słowo” – napisali we wspólnym liście dziekani i przedstawiciele dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Małgorzata Łosiewicz

Pełna treść listu

Dyskusja (0 komentarzy)