Aktualności
Sprawy nauki
18 Września
Fot. Neil Palmer (CIAT)
Opublikowano: 2019-09-18

Apel środowiska naukowego o odrzucenie umowy z Mercosur

O natychmiastowe odstąpienie od umowy z Mercosur, której efektem będzie nasilona ekspansja rolnictwa przemysłowego w obszarach wyjątkowo cennych z punktu widzenia ochrony globalnego klimatu i bioróżnorodności oraz import tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej, z których cenami nie będą mogli konkurować lokalni rolnicy europejscy, zaapelowali naukowcy z Polski i zagranicy.

Chodzi o negocjowaną prawie 20 lat i podpisaną 28 czerwca tego roku międzykontynentalną umowę handlową pomiędzy Unią Europejską a organizacją Mercosur (jej aktywne kraje członkowskie to: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). Dotyczy ona m.in. eksportu produktów rolnych z krajów Mercosur do UE, przez co promuje postępujące wylesianie oraz industrializację rolnictwa w Ameryce Południowej, a jednocześnie zagraża lokalnej produkcji rolnej w Europie” – napisali naukowcy zrzeszeni w nieformalnym stowarzyszeniu „Nauka dla Przyrody, dodając, że podpisano ją w momencie, w którym nasilający się kryzys klimatyczno-ekologiczny zbliża się do punktu krytycznego, grożąc katastrofą.

Dalej tłumaczą, że do kryzysu klimatyczno-ekologicznego, wywołanego emisją gazów cieplarnianych oraz dewastacją środowiska naturalnego, w znacznym stopniu przyczynia się oparte na wielkoobszarowych uprawach oraz fermach przemysłowych rolnictwo przemysłowe, które prowadzi do wylesiania, degradacji gleby, spadku bioróżnorodności obszarów rolniczych, produkuje duże ilości trudnych do oczyszczenia ścieków”. Ich zdaniem „podpisana umowa wręcz nasili ekspansję rolnictwa przemysłowego w obszarach wyjątkowo cennych z punktu widzenia ochrony globalnego klimatu i bioróżnorodności”. Dlatego apelują o znaczne zwiększenie udziału lokalnych, rozproszonych gospodarstw rolnych w systemie produkcji żywności, co mogłoby ograniczyć nie tylko emisję gazów cieplarnianych oraz degradację środowiska, ale co równie istotne – zwiększyć lokalną suwerenność żywnościową w czasach rosnącej gwałtowności zmian środowiskowych.

Sygnatariusze apelu podkreślają, że „umowa między UE a Mercosur doprowadzi do importu tanich produktów rolnych z Ameryki Południowej, z których cenami nie będą mogli konkurować lokalni rolnicy europejscy”. Co więcej, zintensyfikuje wylesianie terenów Puszczy Amazońskiej, między innymi pod uprawę soi i trzciny cukrowej oraz hodowlę bydła i drobiu. Tymczasem, jak zauważają właśnie wylesianie, szczególnie obszarów tak ważnych jak naturalne ekosystemy leśne Puszczy Amazońskiej, jest jedną z głównych przyczyn obecnego kryzysu klimatyczno-ekologicznego, powodując jednocześnie zabieranie terytoriów ludom rdzennym, co jest fundamentalnie sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka.

Mając to wszystko na uwadze i w trosce o przyszłość, nie tylko przyszłych pokoleń, naukowcy zwracają się z apelem do nowego Parlamentu Europejskiego oraz do krajów członkowskich UE o natychmiastowe odstąpienie od umowy z Mercosur, a także wykluczenie dalszych negocjacji tego lub podobnych porozumień. „Musi się to odbyć już teraz, by zatrzymać zarówno dewastację środowiska naturalnego przez koncerny przewidujące wzrost eksportu żywności z Ameryki Południowej do Unii Europejskiej na skutek podpisanej umowy, jak i upadek lokalnych gospodarstw w Europie” – czytamy w apelu, który podpisało już ponad 200 naukowców z Polski, a także Szwecji, Francji, Niemiec, Belgii czy Wielkiej Brytanii.

MK, źródło: PAP

Apel środowiska naukowego o odrzucenie umowy z Mercosur

Dyskusja (0 komentarzy)