Aktualności
Sprawy nauki
31 Stycznia
Źródło: www.asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl
Opublikowano: 2020-01-31

Asystent Budżetowy – nowa aplikacja od NCBR

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, bezpośrednie i pośrednie, umowy warunkowe z kadrą kluczową, sposób rozliczania wniosków o płatność – to tylko kilka zagadnień finansowych, których znajomość jest niezbędna do skutecznego aplikowania o dofinansowanie i prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego. Wszystkim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę lub po prostu ją uporządkować, z pomocą przychodzi Asystent Budżetowy – nowa aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pomagająca weryfikować koszty w projektach B+R.

Asystent Budżetowy to aplikacja do łatwego kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków.

– Co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie? Odpowiedź na te pytania to często niemałe wyzwania dla wnioskodawców. By ułatwić im poruszanie się w gąszczu finansowych formuł stworzyliśmy kolejne – po uproszczeniu dokumentacji konkursowej – udogodnienie, czyli Asystenta Budżetowego. Liczymy, że dzięki niemu starania innowatorów o pozyskanie środków z POIR będą prostsze i bardziej skuteczne – mówi Agnieszka Marciniak, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Uporządkowana wiedza pozwoli sprawniej zarządzać projektem, a gros czasu przeznaczać na to, co jest jego istotą, czyli proces badawczo-rozwojowy – dodaje.

Asystent Budżetowy umożliwia znalezienie odpowiedniego hasła, np. aparatura, wartości niematerialne, laboratorium, surowce, prototyp, rzecznik patentowy czy wiele innych. Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki lub z drzewa kosztów w ramach opcji „zakupienie sprzętu”, „zlecenie prac” oraz „zatrudnienie kadry w projekcie”. Za każdym razem aplikacja wskaże odpowiednią kategorię kosztów, podpowie jak je udokumentować i policzyć, na co

Narzędzie oferuje również słownik kosztów, w którym wytłumaczone zostały najbardziej przydatne pojęcia w obszarze rozliczania i prowadzenia projektu B+R. Użytkownicy mogą także ocenić platformę oraz udostępnić ją innym poprzez kanały w mediach społecznościowych. Co ważne aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania się. Aplikacja Asystent Budżetowy dostępna jest na stronie asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl. Powstanie aplikacji zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To kolejna aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która wspiera wnioskodawców w procesie aplikowania o środki z Funduszy Europejskich. Od końca 2018 roku innowatorzy mogą korzystać również z Asystenta Innowacji – aplikacji edukacyjnej, pozwalającej wstępnie zweryfikować pomysł na projekt B+R pod kątem zgodności z kryteriami POIR.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)