Aktualności
Sprawy nauki
29 Kwietnia
Źródło: www.kpk.gov.pl
Opublikowano: 2020-04-29

Badaczka Instytutu Slawistyki PAN członkinią sieci LITHME

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, została członkinią Management Committee COST Action CA19102: Language In The Human-Machine Era. W jej ramach będzie badać wpływ nowych technologii na zróżnicowanie językowe świata, żywotność języków oraz ich zagrożenie.

Kierownikiem akcji jest dr Dave Sayers z University of Jyväskylä (Finlandia). Celem działania jest wypracowanie sposobów współpracy między lingwistami i badaczami społecznymi zajmującymi się językami oraz twórcami technologii. Naukowcy biorący udział w projekcie LITHME poszukają odpowiedzi na pytania: w jaki sposób wszechobecna technologia wpłynie na język, np. w takich obszarach jak prawo międzynarodowe czy tłumaczenia, czy zwiększone poleganie na technologiach językowych w czasie rzeczywistym może faktycznie zmienić strukturę samego języka, czy w dłuższej perspektywie rozwój interfejsów mózg-maszyna doprowadzi do całkowitego zastąpienia przez nie języka? Badacze zamierzają rzucić nowe światło na etyczne konsekwencje nowych technologii językowych. Zwrócą uwagę na nierówności w dostępie do technologii, kwestie prywatności i bezpieczeństwa, a także związane z tym nowe metody oszustw i przestępczości. Zamierzają wyposażyć, zarówno lingwistów, jak i twórców technologii, w narzędzia pozwalające na współpracę między nimi. Prof. Nicole Dołowy-Rybińska będzie uczestniczyć w grupie badawczej „Language diversity, vitality and endangerment”, analizującej wpływ nowych technologii na zróżnicowanie językowe świata, żywotność języków oraz ich zagrożenie.

Badaczka IS PAN jest kulturoznawczynią i socjolingwistką. Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość, analiza dyskursów dotyczących zagrożenia języków i ratowania ginących kultur. Popularyzuje naukę, interesuje się różnicami między naukami humanistycznymi a ścisłymi, angażuje się też w różne działania społeczne związane z równością płci i prawami mniejszości.

Jest autorką czterech monografii: „Nikt za nas tego nie zrobi”: Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów języków mniejszościowych Europy (2017), Języki i kultury mniejszościowe. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi (2011), Kaszubi z Pomorza (2010), Les Kachoubes de Poméranie (2010). Kieruje projektem w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki „Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”. Należy do: Akademii Młodych Uczonych PAN (była wiceprzewodniczącą w II kadencji), Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Instytutu Kaszubskiego. Jest ekspertką Mercator Research Centre w Leeuwarden (Holandia).

JK, MK

Dyskusja (0 komentarzy)