Aktualności
Sprawy nauki
07 Lipca
Źródło: OneHD
Opublikowano: 2022-07-07

Badaczka z Nenckiego dołączyła do EMBO

Do grona członków Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej dołączyło kolejnych 67 wybitnych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi. Wśród nich prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

W gronie członków EMBO jest już 15 osób z Polski. Dołączyła do nich właśnie prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Kieruje w nim Laboratorium Neurobiologii Molekularnej. Jest również dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Była związana z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Staż podoktorski odbywała w kanadyjskim McGill University, współpracowała m.in. z amerykańskim Brain Research Institute UCLA, była profesorem wizytującym (Nanshan Scholar) na Uniwersytecie Medycznym w Guangzhou.

Specjalizuje się w biologii molekularnej i neurobiologii. Jest pionierką badań nad oddziaływaniem guzów mózgu  na lokalny układ odpornościowy. W ub.r. otrzymała Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za odkrycie mechanizmów, za pomocą których komórki układu odpornościowego, zarówno te rezydujące w mózgu (mikroglej), jak i migrujące z krwi, zamiast niszczyć glejaka wspierają jego rozwój. W swoim dorobku ma 134 publikacje naukowe (np. w Nature Communications i Cell) i 10 rozdziałów w książkach naukowych oraz ponad 6 tys. cytowań. Znajduje się w TOP-20 najczęściej cytowanych naukowców w Polsce w dziedzinie biologii i biochemii.

W poprzednich latach do grona członków EMBO wybrano: prof. Magdalenę Bogutę, prof. Janusza M. Bujnickiego, prof. Agnieszkę Chacińską, prof. Andrzeja Dziembowskiego, prof. Artura Jarmołowskiego, prof. Mariusza Jaskólskiego, prof. Leszka Kaczmarka, prof. Magdę Konarską, prof. Andrzeja B. Legockiego, prof. Krzysztofa Liberka, prof. Martę Miączyńską, prof. Marcina Nowotnego, prof. Jacka Otlewskiego, prof. Zofię Szweykowską-Kulińską i prof. Macieja Żylicza.

EMBO zrzesza blisko 2 tys. światowej klasy naukowców zajmujących się biologią molekularną. Wspiera rozwój badań w tej dziedzinie, m.in. poprzez finansowanie stypendiów, warsztatów i grantów dla naukowców na różnych etapach ich kariery. Członkowie EMBO są aktywnie zaangażowani w realizację inicjatyw organizacji, służąc Radzie, komisjom i zespołom redakcyjnym, oceniając wnioski o dofinansowanie z EMBO, poprzez mentoring młodych naukowców oraz mają także wpływ na działania prowadzone przez organizację.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)