Aktualności
Sprawy nauki
22 Marca
Źródło: lorealdlakobietinauki.pl/
Opublikowano: 2018-03-22

Badaczka z UG z nagrodą International Rising Talents

Fundacja L’Oréal wraz z UNESCO, twórcy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, ogłosili nazwiska laureatek nagrody International Rising Talents – 15 kobiet, które dzięki swoim badaniom naukowym mogą zmienić świat. Wśród nich znalazła się dr Agnieszka Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej stypendystka polskiej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Dr Gajewicz jest trzecią z rzędu Polką w elitarnym gronie nagrodzonych.

Tematem projektu naukowego dr Agnieszki Gajewicz jest „Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nanomateriały”.

Dr Agnieszka Gajewicz jest od początku kariery akademickiej związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako studentka (1999-2004), później słuchaczka studiów doktoranckich (2008-2013), pracownik naukowo-techniczny (2011-2013), asystent (2013- 2014), a obecnie adiunkt (od 2014).

Celem projektu naukowego dr Gajewicz jest rozwój metod chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Jest to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Opracowywane metody znajdują również zastosowanie w procesie komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego związków chemicznych, umożliwiając wybór najbardziej obiecujących kandydatów spośród wirtualnej biblioteki milionów kombinatorycznie wygenerowanych związków.

Dr Gajewicz w 2017 roku otrzymała stypendium habilitacyjne w kwocie 35 tys. złotych w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na rozwój tego samego projektu. Wyróżniono wtedy w sumie sześć badaczek prowadzących różnorodne projekty naukowe z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, m.in.: psychologii, medycyny, biologii czy chemii.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród International Rising Talents badaczkom odbędzie się 22 marca w siedzibie UNESCO w Paryżu podczas For Women in Science Week – tygodnia, w czasie którego wybitni naukowcy z całego świata spotkają się, aby świętować wkład kobiet w rozwój nauki. Tegoroczna Gala będzie szczególna ze względu na 20. rocznicę istnienia programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Lista tegorocznych laureatek nagrody International Rising Talents: https://en.unesco.org/women-in-science-rising-irt-2018

Monika Rogo

Dyskusja (0 komentarzy)