Aktualności
14 Grudnia
Fot. OneHD
Opublikowano: 2018-12-14

Badania rzeżusznika „Polską inwestycją przyszłości”

Dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, laureatka programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zdobyła nagrodę „Polskie inwestycje przyszłości” w kategorii „Innowacje dla środowiska”.

Laur został przyznany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Celem jest wyróżnienie osób, które z sukcesem realizują ambitne projekty na rzecz ochrony środowiska, potwierdzające jednocześnie, że ekologia i biznesowy sukces mogą iść w parze. Laureatka jest doktorem nauk biologicznych w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej, a także magistrem ekonomii w dziedzinie zastosowań nauk komputerowych w ekonomii. Naukowo pracowała m.in. w Szwajcarii (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research) oraz w USA (College of Science, University of Arizona).

Tematyka jej projektu dotyczy rzeżusznika Hallera (łac. Arabidopsis halleri) – delikatnej, kwitnącej na biało byliny. Wywodzi się ona z terenów górskich, ale z czasem rozprzestrzeniła się na górnicze hałdy i kopalnie, czyli tereny skażone, o dużym stężeniu metali ciężkich w glebie. Rzeżusznik Hallera przyciągnął uwagę naukowców dzięki swojej umiejętności przetrwania w takich warunkach. Okazało się bowiem, że jest tzw. hiperakumulatorem – w swoich częściach naziemnych potrafi gromadzić od 100 do 500 razy więcej metali ciężkich niż inne rośliny. Zespół dr Babst-Kosteckiej przygotował unijny projekt, aby sprawdzić, skąd wzięła się ta cecha i jak można ją wykorzystać. Do zbadania właściwości rzeżusznika Hallera badacze zastosują najnowsze techniki z zakresu ekologii, biochemii, fizjologii i genetyki.

– Poprzez integrację różnorodnych technik, które dotychczas był stosowane przez odrębne zespoły i na różnym materiale, mój projekt dostarczy odpowiedzi na fundamentalne pytania, dotyczące przystosowania roślin do skrajnych warunków siedliskowych na terenach metalonośnych, a także podłoża genetycznego tego zjawiska. Oprócz celu naukowego, projekt posiada także wartości praktyczne – dzięki zdobytej wiedzy będzie można lepiej zagospodarować poprzemysłowe tereny rekultywowane, a także ograniczyć toksyczny i często kancerogenny wpływ metali ciężkich na organizm człowieka – mówi dr Alicja Babst-Kostecka.

Badania realizowane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach grantu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Dyskusja (0 komentarzy)