Aktualności
12 Października
Opublikowano: 2017-10-12

Badanie polskiej diaspory naukowej

Wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą, mogą wziąć udział w badaniu polskiej diaspory naukowej. Dzięki badaniu będzie się można dowiedzieć, jakie relacje utrzymują oni między sobą, jakie kontakty łączą ich z polskimi instytucjami i firmami.

Badanie prowadzi organizacja łącząca polskich naukowców za granicą – Fundacja Polonium, a partnerami badania są: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

“Wierzymy, że polska diaspora naukowa ma olbrzymi potencjał, z którego może czerpać polska nauka oraz gospodarka. Polscy naukowcy rozsiani po całym świecie są cenionymi ekspertami i aktywnymi członkami swoich społeczności, a jednocześnie niektórzy z nich utrzymują relacje z innymi Polakami – naukowcami” – mówi oficjalnym komunikacie dr Rafał Mostowy, biolog na Imperial College w Londynie, który koordynuje prace zespołu badań w Fundacji.

Jak informują przedstawiciele Fundacji Polonium, do tej pory w badaniach dotyczących polskiej diaspory naukowej skupiano się na zjawiskach emigracji i mobilności naukowców. Teraz Fundacja Polonium chce spojrzeć na samą społeczność polskich naukowców za granicą – jakie relacje utrzymują pomiędzy sobą, jakie kontakty utrzymują z polskimi instytucjami, firmami.

Z badań nad diasporami naukowymi z innych krajów wynika, że taka siatka naukowców może mieć bardzo realny wpływ na rozwój naukowy kraju oraz innowacyjność jej gospodarki. Zgodnie z misją Fundacji Polonium, którą jest łączenie polskich naukowców na całym świecie, organizatorzy badania podjęli się wyzwania i chcą zbadać polską diasporę naukową.

“Mamy nadzieję, że to badanie dostarczy cennej wiedzy nie tylko nam, ale także polskim instytutom badawczym, firmom oraz instytucjom publicznym” – dodaje Małgorzata Bochińska, członek zespołu badań.

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą. W pierwszym etapie Fundacja kieruje apel szczególnie do naukowców pracujących w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, ale zachęca wszystkich naukowców do udziału, niezależnie od kraju ich zamieszkania i dziedziny nauki.

Więcej o badaniu można dowiedzieć się na stronie Fundacji Polonium: https://poloniumfoundation.org/research/

Fundacja Polonium została założona w 2016 przez Polki i Polaków pracujących naukowo za granicą w celu łączenia polskiej diaspory badawczej oraz tworzenia więzi z polskim świtem akademickim i gospodarką. Założyciele od pięciu lat organizują serię interdyscyplinarnych konferencji “Science: Polish Perspectives”, które stanowią fundament tworzenia polonijnej społeczności naukowej. W tym roku spotkania odbędą się w Berlinie (13-14.10) oraz Cambridge w Wielkiej Brytanii (3-4.11).

Więcej informacji na stronie: www.poloniumfoundation.org

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)