Aktualności
Sprawy nauki
08 Marca
Opublikowano: 2022-03-08

Badanie rozpoznawalności Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Jaka jest rozpoznawalność Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w środowisku młodych badaczy? – sprawdza Zespół ds. Ewaluacji i Analiz Programowych FNP. Jeszcze do końca marca można wziąć udział w badaniu ankietowym. 

W ubiegłym roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej obchodziła jubileusz 30-lecia działalności. Przez trzy dekady zrealizowała 86 programów (obecnie 19), w których wyłoniono 12,6 tys. beneficjentów. Wnioski konkursowe oceniało 6,8 tys. ekspertów. W sumie Fundacja przekazała polskiej nauce ponad 1,5 mld złotych.

Od trzydziestu lat kierujemy nasze programy do najlepszych, niezależnie od ich narodowości, byleby swoje pasje badawcze realizowali w Polsce. Uważam, że hasło Fundacji: wspieramy najlepszych, by stali się jeszcze lepszymi, trafnie oddaje naszą misję i pozostaje wciąż aktualne – mówił niedawno na łamach „Forum Akademickiego” prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

W ostatnim czasie Fundacja postanowiła sprawdzić, jaka jest jej rozpoznawalność w środowisku młodych badaczy, jaką się cieszy opinią, z czym jest kojarzona.

Przeprowadzamy wiele badań wśród laureatów, stypendystów i uczestników konkursów na temat ich relacji z FNP i oceny różnych aspektów naszej działalności. Tym razem chcemy wyjść poza krąg naszych odbiorców i zapytać osoby niekoniecznie związane w jakikolwiek sposób z FNP, czy ta nazwa im w ogóle coś mówi, a jeśli tak, to co. Chodzi nam o opinie młodych badaczy – przyjęliśmy że jest to grupa osób, które uzyskały doktorat nie wcześniej niż 9 lat temu – i to do nich w głównej mierze adresujemy ankietę – wyjaśnia dr Marta Łazarowicz z Zespołu ds. Ewaluacji i Analiz Programowych FNP.

W kwestionariuszu zawarto ponad dwadzieścia pytań, które dotyczą m.in. działań Fundacji; przydatności konkretnych źródeł w uzyskiwaniu informacji o możliwościach współpracy naukowej, konkursach i grantach; oceny atrakcyjności oferty FNP pod względem m.in. wysokości środków czy zasad finansowania; a także roli, jaką pełni obecnie oraz jaką powinna pełnić Fundacja w polskiej nauce. Ankietowani pytani są też m.in. o to, co należałoby zrobić, aby Fundacja lepiej docierała ze swoją ofertą do naukowców.

W badaniu można cały czas brać udział – ankieta pozostanie aktywna do końca marca.

MK

Jubileusz 30-lecia FNP w „Forum Akademickim”

Dyskusja (0 komentarzy)