Aktualności
Sprawy nauki
29 Maja
Opublikowano: 2018-05-29

Baza wiedzy o zmianach klimatu – konferencja IOŚ-PIB

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy organizuje 7 czerwca w Bibliotece UW konferencję inicjującą projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

Projekt, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. do instytucji i władz podejmujących decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu.

W ramach realizacji projektu przewidziano szereg nowatorskich działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Ponadto IOŚ-PIB opracuje innowacyjne narzędzia i treści o wysokiej przydatności dla odbiorców, w tym: scenariusze klimatyczne – prognoz zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku; interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzykach wytypowanych zagrożeń – na poziomie gminy – oraz możliwych do podjęcia działaniach adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń, a także portal poświęcony wiedzy o adaptacji do zmian klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Polsce.

Projekt IOŚ jest skorelowany ze strategiczną i dalekosiężną polityką w zakresie odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju.

JK

(Źródło: IOŚ PIB)

Dyskusja (0 komentarzy)