Aktualności
Sprawy nauki
18 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-18

Bezprecedensowa umowa z Elsevier dla polskiej nauki

Licencję na publikację 3 tysięcy artykułów dla autorów z Polski oraz swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell przewiduje polska umowa z jednym z największych wydawnictw naukowych świata – Elsevier. Wynegocjowane warunki są unikalne w skali światowej.

Ze zbiorów od czerwca korzysta ponad 500 polskich jednostek naukowych. Dla niemal wszystkich studentów i naukowców w Polsce oznacza to dostęp do ponad 1800 czasopism oraz badań naukowych prowadzonych przez blisko 11 tys. instytucji na całym świecie.

Elsevier zajmuje się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji naukowej. Wydawnictwo publikuje głównie książki i czasopisma naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i ścisłych. Sygnatariuszem umowy z Elsevier jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Umowa na lata 2019–2021 została podpisana po czterech miesiącach negocjacji, prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– W ramach nowej, bezprecedensowej licencji nie tylko znacząco obniżyliśmy cenę, ale zapewniliśmy dodatkowo swobodny dostęp do wszystkich czasopism z grup Lancet i Cell. Jednocześnie umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 tys. autorów z Polski oraz znaczący dyskont w przypadku większej liczby artykułów naukowych. Obecnie takich możliwości nie ma żadna inna wirtualna biblioteka na świecie – podkreśla dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM.

Program Open Access pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio: 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski sfinansowaną w ramach licencji krajowej Elsevier. Szczegółowe informacje dla autorów chcących skorzystać z Open Access będzie można uzyskać za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki. Umowa z Elsevier obejmuje także 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących oraz 181 czasopism archiwalnych. Subskrypcja dotyczy m.in. 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Unikalną nowością jest włączenie do Katalogu Elsevier 2019 pełnej grupy czasopism Cell. Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016, czyli 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych z lat 2011-2015.

Zbiory Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct. Wszystkie czasopisma są także archiwizowane i udostępniane przez ICM na serwerze Infona. Znajdą się tam również książki z prawem bezterminowego dostępu krajowego. Umowa licencyjna udostępnia również wszystkim polskim naukowcom platformę SciVal oraz naukową bazę danych Scopus. Z tych narzędzi będą mogli skorzystać administratorzy placówek naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to to wsparcie dla polskich programów akademickich. Naukowcy, którzy prowadzą badania porównawcze, będą mogli skonfrontować swoje wyniki z ponad 10 700 instytucjami na całym świecie.

Każda instytucja objęta licencją Elsevier ma prawo zakupu dowolnych tytułów w wersji drukowanej po obniżonej cenie, stanowiącej w większości przypadków 25 proc. ceny katalogowej. Zakup licencji przez nowe podmioty możliwy jest w sposób ciągły.

Elsevier to globalna firma zajmująca się analizą informacji, która pomaga naukowcom i klinicystom w znajdowaniu nowych odpowiedzi, przekształcaniu wiedzy ludzkiej i w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów ludzkości. Od 140 lat współpracuje ze środowiskiem naukowym, aby tworzyć i weryfikować wiedzę naukową. Dostarcza rozwiązania i narzędzia cyfrowe w obszarach strategicznego zarządzania badaniami, analizy wyników prowadzonych badań i rozwoju, wsparcia decyzji klinicznych oraz edukacji zawodowej; w tym ScienceDirect, Scopus, SciVal, ClinicalKey i Sherpath.

Elsevier publikuje ponad 2500 czasopism elektronicznych i 39 tys. tytułów książek elektronicznych. Jest częścią Grupy RELX, globalnego dostawcy informacji i analiz dla profesjonalistów i klientów biznesowych z różnych branż.

Źródło: Nauka w Polsce, www.icm.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)