Aktualności
Opublikowano: 2018-06-12

BGŻ BNP Paribas zaprasza startupy na konsultacje z ekspertami Banku ws. „Kodeksu dla Startupów”

BGŻ BNP Paribas zaprasza startupy na konsultacje związane z nowym podejściem do współpracy z młodymi firmami technologicznymi – zgodnie z wprowadzonym niedawno „Kodeksem Współpracy ze Startupami”. Eksperci udzielą profesjonalnych porad młodym firmom, które chciałyby wdrożyć w banku swoje rozwiązania. Spotkania eksperckie odbędą się 13 i 14 czerwca br. w Krakowie, podczas tegorocznej edycji jednej z kluczowych konferencji technologicznych w Polsce – Impact. BGŻ BNP Paribas jest pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził tak daleko idące zmiany, ułatwiające współpracę z młodymi firmami.

– Korporacje są jak słonie: duże i mało zwinne. To co dla startupu oznacza „szybko” i trwa zaledwie kilka dni, dla dużej organizacji może oznaczać nawet kilka miesięcy. Podobnie wygląda proces decyzyjny i pozostałe formalności. Z drugiej strony, przy wprowadzaniu nowych technologii i innowacji liczy się czas. Dlatego właśnie wprowadziliśmy nasz „Kodeks Współpracy ze Startupami” – mówi Piotr Widacki, dyrektor zarządzający w Banku BGŻ BNP Paribas. W ramach „Kodeksu” uprościliśmy m.in. proces zakupowy, stworzyliśmy wzory niezbędnych dokumentów, zbudowaliśmy dedykowane środowisko testowe oraz nakreśliliśmy zasady przyszłej współpracy. „Kodeks” otwiera nasz bank na skuteczną i efektywną współpracę z młodymi firmami technologicznymi i zmienia zasady gry na linii korporacja – startup – dodaje Piotr Widacki.

Podczas konferencji Impact, do dyspozycji startupów będą m.in. eksperci z zakresu architektury i bezpieczeństwa IT oraz Zespół Cyfrowej Transformacji.

Dzięki wprowadzonemu „Kodeksowi”, startupy, które są zainteresowane wdrożeniem swoich rozwiązań, zrobią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami i pod opieką dedykowanego opiekuna. Ponadto, w ramach „Kodeksu” m.in. uproszczony został proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych, a także przygotowano wzory dokumentów na tzw. Proof of Concept.

„Kodeks Współpracy ze Startupami” jest konsekwencją konsultacji banku z młodymi firmami, które już współpracują z BGŻ BNP Paribas. Mając jednak na uwadze jak najlepsze zastosowanie dobrych praktyk ujętych w kodeksie, Zespół Cyfrowej Transformacji, zarządzany przez Piotra Widackiego, na bieżąco będzie prowadził konsultacje ze startupowym środowiskiem, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej. Jak wygląda to w praktyce?

Sześć kroków do dobrej współpracy Banku ze startupem

  1. Sprawdzamy potrzeby technologiczne Banku

Sprawdzamy potrzeby Banku, ustalamy priorytety i wyznaczamy właściciela biznesowego, a następnie kompletujemy zespół i budżet do realizacji POC (Proof of Concept). W jego skład wchodzą przedstawiciele biznesu i IT. W drugiej kolejności rozpoczynamy komunikację aktualnego zapotrzebowania Banku. 

  1. Łączymy właścicieli biznesowych ze startupami

Przez około 2 tygodnie szukamy technologii na rynku (scouting), a zainteresowane startupy zapraszamy do kontaktu po adresem mailowym startupy@bgzbnpparibas.pl. Następnie pomagamy w przygotowaniu się do przyszłych rozmów, a wybrane startupy zapraszamy na spotkanie, m.in. w ramach Office Hours. Podpisujemy umowę o poufności (NDA). W trakcie spotkania, każdy startup ma 45 minut na odniesienie się do naszych potrzeb. 

  1. Pracujemy razem nad rozwiązaniem (warsztaty)

Kontynuujemy prace z wybranymi startupami i organizujemy warsztaty (6-8 godzin), na których pracujemy nad dopasowaniem rozwiązania. Następnie ustalamy zakres prac, harmonogram, planowane efekty (opis do POC), a także treść i warunki zamówienia dla startupu. Wspólnie kompletujemy dokumenty i pomagamy je uzupełnić. Podpisujemy jeden z uproszczonych wzorów umów na Proof of Concept.

  1. Testujemy rozwiązanie (POC)

W czwartym kroku testujemy wybraną technologię na środowisku testowym (sandbox). Czas, jaki jest potrzebny na testowanie rozwiązania, ustalamy indywidualnie.  Wyciągamy wnioski z POC i – jeśli są pomyślne – kontynuujemy prace. Ustalamy cele biznesowe (KPI) i precyzujemy zakres dalszych prac. 

  1. Wdrażamy najlepsze rozwiązania

Weryfikujemy aspekty bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi regulacjami i wspólnie tworzymy tzw. business case. Zastanawiamy się wspólnie, jaki model płatności będzie najlepszy. Przedstawimy startupowi wzór umowy i bierzemy się do pracy. 

  1. Dbamy o relacje

Startupy rekrutuje Zespół Cyfrowej Transformacji. Firma, z którą decydujemy się współpracować, otrzymuje dedykowanego opiekuna. Pomagamy przejść startupom przez wszystkie etapy procesu, dajemy jasną i konkretną informację zwrotną. Zakładamy, że proces od Proof of Concept do właściwego wdrożenia zamykamy w kwartał (w zależności od poziomu skomplikowania technologii i zakresu jej wdrożenia do Banku). 

Szczegółowe informacje na temat zasad współpracy Banku BGŻ BNP Paribas ze startupami znajdują się na stronie internetowej Banku w zakładce startupy (www.bgzbnpparibas.pl/startupy). 

Zespół Cyfrowej Transformacji (Paulina Skrzypińska, Michał Miszułowicz) zarządzany przez Piotra Widackiego nieustannie poszukuje ciekawych pomysłów, których wdrożenie byłoby mocnym wsparciem dotychczasowych rozwiązań w Banku m.in. w zakresie AI, czy machine learning.

Do tej pory, w ramach organizowanych spotkań z cyklu tzw. Office Hours, eksperci banku przyjrzeli się ponad 100 rozwiązaniom z takich obszarów biznesowych jak: PSD2, antyfraudy, e-commerce dla branży moto, technologie dla sektora agro, rozwiązana z zakresu HR.

Startupy, zainteresowane współpracą z bankiem proszone są o kontakt pod adresem: startupy@bgzbnpparibas.pl

Izabela Tworzydło

Dyskusja (0 komentarzy)