Aktualności
Sprawy nauki
15 Marca
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2021-03-15

Biobank UŁ w nowej siedzibie

Niespełna półtora roku od wmurowania aktu erekcyjnego oddano do użytku nową siedzibę Biobanku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej. Inwestycja pochłonęła 10 mln zł.

Biobankowanie od wielu lat uznaje się za przyszłość medycyny i badań diagnostycznych. To gromadzenie i przechowywanie materiału biologicznego w postaci np. próbek krwi, śliny, DNA, a także udostępnianie tego materiału do badań placówkom naukowo-badawczym i medycznym. Tym zajmują się właśnie biobanki, które można nazwać „magazynami” próbek materiału biologicznego i skojarzonych z nimi danych. Łódzcy naukowcy pracowali do tej pory pod dwoma adresami Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: przy ulicach Banacha i Pilarskiego. Wprawdzie obiekty stoją w niewielkiej odległości od siebie, ale nowa siedziba będzie z pewnością sporym udogodnieniem. Powierzchnia oddanego budynku wynosi 700 m kw.

Jego „serce” stanowią laboratoria do przygotowywania i przechowywania materiału biologicznego (tam znajdą się zamrażarki, w których utrzymuje się temperaturę poniżej 80 stopni Celsjusza) oraz Big Data (w tym pracownie biologii molekularnej i sekwencjonowania nowej generacji, Preparatyki Historycznych Zbiorów Osteologicznych – we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ). W ramach inwestycji powstała także serwerownia Konsorcjum BBMRI.pl i Centrum Kopii Bezpieczeństwa danych Polskiej Sieci Biobanków. Obiekt znajduje się pod czujną ochroną: monitoringu TV, czujników warunków środowiskowych, ruchu, otwarcia drzwi, systemów kontroli wentylacji, systemów alarmowych chroniących przed niepożądaną temperaturą czy zalaniem. Wszystko po to, aby zagwarantować bezpieczeństwo zdeponowanego materiału biologicznego.

W Biobanku UŁ przechowywane będą genomy i egzomy Polaków ze wszystkich rejonów Polski. Genom to kompletna informacja genetyczna żywego organizmu, egzom to z kolei zbiór egzonów czy fragmentów genomu, które zawierają informacje o sekwencji kodującej geny, z których powstają funkcjonalne peptydy i białka. Teraz Biobank UŁ będzie pierwszą polską instancją Europejskiego Archiwum Genomów (European Genome-phenome Archive). Dzięki temu instytucje naukowe z Polski i Europy będą mogły bezpłatnie skorzystać z udostępnionych sekwencji genomowych Polaków przy realizacji własnych projektów naukowych.

To odpowiedź na wejście w życie RODO. Dane genetyczne wytworzone przez polskich naukowców i dotyczące populacji polskiej będą przechowywane na terytorium RP zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i dostępne dla świata nauki jedynie za zgodą autorów zbioru. Liczymy, iż dzięki tej inicjatywie więcej polskich jednostek naukowych będzie miało możliwość uczestniczyć w międzynarodowych współpracach badawczych, a wrażliwe dane dotyczące populacji polskiej będą należycie zabezpieczone –tłumaczy mgr inż. Błażej Marciniak z Biobanku UŁ, kierownik projektu.

Rozwój medycyny spersonalizowanej sprawił, iż powstają coraz bardziej zaawansowane i precyzyjne schematy leczenia, często uzależnione od określonego genotypu pacjenta. Brak dostępnych danych genetycznych danej populacji może oznaczać jej dyskryminację we współczesnych terapiach. Badacze z Uniwersytetu Łódzkiego chcą, by dane te były łatwo dostępne dla profesjonalnych, naukowych instytucji, a co za tym idzie umożliwiały przeciwdziałanie jak największej liczbie chorób cywilizacyjnych.

Ostatnim, ale również istotnym rezultatem projektu będzie budowa nowoczesnego, wysoko wydajnego centrum digitalizacji genomów przy Uniwersytecie Łódzkim.

Wykorzystując sprzyjające warunki, Łódź może stać się ważnym hubem biotechnologicznym świadczącym wysoko wyspecjalizowane usługi na poziomie międzynarodowym oraz wspierać działające w całym regionie firmy farmaceutyczne i biotechnologczne – dodaje Marciniak.

Jednostka zaczynała działalność jako biobank populacyjny. Takie ośrodki zajmują się problemami całych populacji na bardzo generalnym poziomie, ale wiedza przez nie wytworzona ma szansę znaleźć zastosowanie w indywidulanych terapiach – chorób rzadkich lub cywilizacyjnych czy medycynie spersonalizowanej, czyli dostosowywaniu sposobu leczenia danej choroby do konkretnego pacjenta tak, by było ono najskuteczniejsze. Badania, które dzięki biobankowaniu można prowadzić, pomogą też dowiedzieć się, jakie choroby cywilizacyjne zagrażają naszym dzieciom czy wnukom, jak się przed nimi bronić, jak żyć, żeby ich uniknąć.

Pracownia Biobank działa przy Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi liczne projekty naukowe i badawczo-rozwojowe w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej, współpracuje ze środowiskami naukowymi w kraju i Europie oraz realizuje badania na rzecz lokalnej społeczności. Popularyzuje również biobankowanie, zorganizowała m.in. akcje społeczne: „Poznaj swoją pramatkę” i „Śliniak Łódzki”.

MK, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)