Aktualności
Sprawy nauki
22 Marca
Opublikowano: 2018-03-22

„BioPhys Spring 2018” na Słowacji

W dniach 15-17 maja w Nitrze na Słowacji odbędą się 17. Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców „BioPhys Spring 2018”. Ta cykliczna impreza jest okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji wyników badań oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi naukowcami.

Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmuje m.in.: wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu i modelowania stanu środowiska przyrodniczego, doskonalenia metod produkcji rolniczej, przetwórstwa rolniczego oraz przetwarzania biomasy na cele spożywcze i niespożywcze. W ramach warsztatów odbędą się wykłady, prezentacje a także sesja posterowa.

Organizatorami warsztatów są: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Czech University of Life Sciences w Pradze, Szent István University w Gödöllő na Węgrzech oraz Slovak University of Agriculturew Nitrze na Słowacji.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)