Aktualności
Sprawy nauki
22 Lipca
Opublikowano: 2022-07-22

Blisko 6 mld zł na wsparcie innowacji – NCBR podsumowało 2021 rok

42 ogłoszone konkursy, 1199 podpisanych umów z beneficjentami, 3887 ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, wydatkowanie 4,8 mld zł ze środków Funduszy Europejskich – tak w skrócie wyglądał ubiegły rok w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Rządowa agencja, która od 15 lat łączy świat nauki i biznes wydała raport obrazujący jej działalność w 2021 roku. Instytucja operowała budżetem o wartości 6,7 mld zł, wyższym o 1,2 mld zł niż w 2020 roku. Na realizację programów przeznaczono 5,88 mld zł, z czego zdecydowana większość środków (4,8 mld zł) pochodziła z Funduszy Europejskich – Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Blisko 900 tys. zł przeznaczono na programy krajowe, w tym TECHMATSTRATEG (96 mln zł), GOSPOSTRATEG (64 mln zł), BIOSTRATEG (10,7 mln zł), INFOSTRATEG (7,4 mln zł), STRATEGMED (4,1 mln zł).

W ramach realizacji strategii na lata 2021–2025 Centrum zaproponowało ofertę konkursową, odpowiadającą na aktualne trendy rynkowe. To m.in. program Infostrateg, w ramach którego realizowane są projekty wspierające rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji, innowacyjne przedsięwzięcia w formule zamówień przedkomercyjnych wpisujące się w realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, program „Nowe technologie w zakresie energii”, na realizację projektów z zakresu energetyki wiatrowej i technologii wodorowych czy Hydrostrateg, zakładający wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania zasobami wody w Polsce. W sumie ogłoszono 42 konkursy, w których oceniono 3887 wniosków. Sumaryczny wskaźnik sukcesu wyniósł 29,5%. Podpisano umowy z 1199 beneficjentami.

Wszystkie zmiany, które zaproponowaliśmy i wcieli­liśmy w życie mają na celu zwiększenie potencjału operacyjnego Centrum. Ponadto mają przyczynić się do skuteczniejszej realizacji zadań, które przed nami stoją. Wierzymy, że dzięki zainte­resowaniu naszą ofertą, wszystkie zaplanowane cele uda się osiągnąć, bu­dując tym samym silną i innowacyjną gospodarkę krajową, zdolną konkurować nie tylko na rynku europejskim, ale także globalnym – mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie międzynarodowych projektów

Centrum konsekwentnie kontynuowało rozwój oferty wsparcia dla polskich podmiotów chcących uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczo­-rozwojowych. Przez cały 2021 rok Krajowy Punkt Kontaktowy NCBR przeprowadził ok. 80 webinarów do­tyczących współpracy międzynarodowej, w których udział wzięło blisko 8 tys. uczestników. W ramach prowadzonych przez NCBR w partner­stwie z Business & Science Poland (BSP) wspólnych działań doradczych i informacyjnych, w Biurze NCBR w Brukseli w 2021 roku odbyło się 45 wy­darzeń.

W styczniu 2021 roku NCBR zawarło porozumie­nie z ukraińską agencją NRFU, otwierające możli­wość organizacji konkursów na polsko-ukraińskie projekty badawcze. W czerwcu agencja została przyjęta do grona członków europejskiej sieci TAFTIE (ang. The European Network of Innovation Agencies), uzyskując tym samym dostęp do wiedzy i doświadczeń podobnych za­granicznych instytucji, jak również do możliwości sieciowania w nowych inicjatywach i projektach międzynarodowych. W lipcu uruchomiono nabór w pierwszym konkursie w ramach Programu INNOGLOBO. Uczestnictwo w nim ułatwi podmiotom z Polski nawiązanie współpracy z szerokim kręgiem partnerów zagranicznych. W 2021 roku NCBR przystąpiło do realizacji 10 partnerstw współfinansowanych w ramach Horyzontu Europa i uruchomiło pierwsze konkursy na międzynarodowe projekty badawcze.

Najważniejsze wydarzenia

W odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie realizacja strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w NCBR realizowanych było 9 innowacyjnych, „zielonych” przedsięwzięć, finansowanych z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Były one prowadzone na podstawie strategii zamówień innowacyjnych „Saper Innowacji”. W 2021 roku została ona doceniona międzynarodową nagrodą European Innovation Procurement Award (EUIPA) w konkursie Europejskiej Rady ds. Innowacji. W ramach „Sapera Innowacji” NCBR przeprowadziło następujące inicjatywy: Oczyszczalnia przyszłości, Innowacyjna biogazownia, Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie ciepła i chłodu, Wentylacja dla szkół i domów, Technologie domowej retencji, Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy OZE.

W październiku na PGE Narodowy w Warszawie odbył się finał konkursu „Wielkie Wyzwanie: Energia”, pierwszego w Polsce konkursu nawiązującego do amerykańskiego Grand Challenge zapoczątkowanego w 2004 r. przez agencję badawczą DARPA. Główną nagrodę w wysokości 1 mln zł zdobył zespół MMB Team z Gdańska pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Krzemińskiego za najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej.

W styczniu 2021 roku NCBR zawarło porozumienie z ukraińską agencją NRFU, otwierające możliwość organizacji konkursów na polsko-ukraińskie projekty badawcze. Narodowy Fundusz Badań Ukrainy to państwowa agencja rządowa, której głównym celem jest wsparcie realizacji badań podstawowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach nauki i technologii. NRFU została powołana przez Radę Ministrów Ukrainy na początku 2018 roku i jest odpowiednikiem NCBR na Ukrainie. Porozumienie NCBR – NRFU będzie obowiązywać przez 5 lat. Współpraca może być podjęta m.in. w zakresie badań jądrowych, nowych materiałów, technologii IT, fizyki i astronomii, inżynierii, biotechnologii czy badań środowiskowych.

„Horyzont Innowacji” – najważniejsza konferencja NCBR w 2021 roku, podczas której uznani w Polsce eksperci podjęli dyskusję dotyczącą rozwoju innowacji, nowych technologii, współpracy międzynarodowej, stała się  platformą wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. Z kolei w konferencji „Europa. Horyzont możliwości” udział wzięła m.in. komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

Szczegółowe podsumowanie ubiegłego roku w raporcie, który jest dostępny na stronie internetowej NCBR.

MK, źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)