Aktualności
27 Października
Fot. Natalia Zdziebczyńska
Opublikowano: 2020-10-27

„Brudna praca” tematem najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu socjologii pracy

Dr Michał Lesiak, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymał nagrodę im. Aleksandra Matejki, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepszą rozprawę doktorską. 

Nagroda im. Aleksandra Matejki została ustanowiona w 2017 roku. Ma na celu popularyzację socjologii pracy w polskim środowisku socjologicznym, a także promowanie dziedzictwa polskiej socjologii pracy w młodszym pokoleniu socjologów i socjolożek. Co roku otrzymuje ją autor najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu socjologii pracy. Dotychczas uhonorowano nią absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego (2018) i Uniwersytetu Śląskiego (2017). Kolejnym laureatem – za rok 2019 – został dr Michał Lesiak, autor pracy „Brudna praca w zawodach medycznych. Analiza kontekstów interakcji pacjentów i personelu medycznego”, obronionej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Konecki, a promotorem pomocniczym – dr Łukasz Marciniak.

W uzasadnieniu jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Jolanty Kulpińskiej podkreśliło trafne i merytorycznie uzasadnione wykorzystanie metod badań jakościowych oraz metodologii teorii ugruntowanej do analizy materiałów empirycznych (uzyskanych w wyniku innowacyjnych i realizowanych z dużym zaangażowaniem badań terenowych z wykorzystaniem wywiadów, dostarczonych fotografii i obserwacji uczestniczącej). Ponadto zwrócono uwagę na rozwinięcie koncepcji brudnej pracy i ukazanie jej funkcjonowania w środowisku medycznym z perspektywy nie tylko brudu fizycznego, ale i symbolicznego (interakcyjnego, społecznego, moralnego). W ocenie jury autor dokonał wnikliwej analizy praktyk pracowniczych w zawodach medycznych w kontakcie z brudem i odsłonił wiele ważnych aspektów związanych z brudną pracą, m.in. odczucia i emocje, ideologie zawodowe, widzialność i niewidzialność pracy, budowanie tożsamości zawodowej, kultur i subkultur pracowniczych. Zaznaczono też możliwości aplikacyjne wykorzystania koncepcji „brudnej pracy” do analizy innych zawodów/profesji czy sytuacji zawodowych wybranych grup pracowniczych, np. osób niepełnosprawnych.

– W pracy dokonałem analizy interakcji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń, które są z nią związane dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Powodem podjęcia tematu stała się chęć rozwinięcia koncepcji wysuniętej przez Everetta Huhghesa – dirty work (brudnej pracy) – i przy wykorzystaniu tej koncepcji analizowałem świat lekarzy i pielęgniarek – trud związany z wykonywaniem zawodu medycznego – mówi dr Michał Lesiak, dodając, że wizja lekarza ubranego w nieskazitelnie biały fartuch, przechadzającego się po salach chorych, to tylko niewielki ułamek zadań, które musi on wykonać podczas dnia pracy.

Są także trudne decyzje (obciążające moralnie), trudne sytuacje podczas operacji i kontakt z wydzielinami ludzkiego ciała (obciążenia fizyczne), kontakt z osobami roszczeniowymi, które uważają, że zasługują na wyjątkowe traktowanie (obciążenia interakcyjne), kontakt z osobami naznaczonymi społecznie (obciążenia społeczne). To codzienność dla lekarza pracującego w placówce medycznej – podkreśla Michał Lesiak, który ukończył studia socjologiczne na UŁ oraz podyplomowe studia coaching i mentoring organizacyjny.

MK, źródło: UŁ, PTS

 

Dyskusja (0 komentarzy)