Aktualności
Opublikowano: 2017-09-14

BUDO – to nie tylko Sztuki Walki, to japońska tradycja kulturowa i filozofia życia

W dniach 6-8 września Japanese Academy of Budo, największa w Japonii organizacja, skupiająca uniwersyteckich uczonych-nauczycieli i mistrzów-praktyków tradycyjnych japońskich sztuk walki, z okazji jubileuszu swojego 50. lecia zwołała w Kansai University w Osace 50. Międzynarodową Konferencję Naukową (50th Japanese Academy of Budo Conference), będącą jednocześnie 2nd International  Budo Conference at the Centenary Memorial Hall on Kansai University. Według słów Prezydenta Japońskiej Akademii Budo, prof. Fuminori Nakiri, konferencja stała się bardziej reprezentatywna dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi organizacjami, wśród których na pierwszym miejscu wymienił Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowe Sportów Walki i Sztuk Walki (International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society – IMACSSS).

Obok Konferencji Budo, odbyło się równocześnie Międzynarodowe Sympozjum „Budo and Martial Arts: Crossover od Traditional Culture and Popular Culture”, na które został zaproszony, jako keynote speaker i prowadzący International Session Panel prof. dr. hab. Wojciech Jan Cynarski, prezydent IMACSSS, który przedstawił swój referat: Budo in Global Culture: From the Traditional to the Popular.

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników, wśród nich również goście z Europy i obu Ameryk, będący w zdecydowanej większości członkami IMACSSS. Jedna z sesji międzynarodowych została zakwalifikowana równocześnie, jako VI Konferencja Naukowa IMACSSS.
W ramach konferencji odbyły się także warsztaty: Judo, Kendo, Karate-do & Kyudo, Naginata oraz Budo for the Disabled oraz sesja posterowa. Na kończącej obrady Sesji Academy of Budo zaproszono wszystkich obecnych na VII Międzynarodową Konferencję Naukową IMACSSS i IV Światowy Kongres Sztuk Walki i Sportów Walki, które odbędą się za rok w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim.

dr Krzysztof Kubala

Dyskusja (0 komentarzy)