Aktualności
Sprawy nauki
28 Listopada
Opublikowano: 2022-11-28

Coraz więcej polskich instytucji w CoARA

Coraz więcej polskich uczelni i instytutów przystępuje do europejskiej Koalicji na rzecz doskonalenia systemów oceny nauki. Wśród nowych sygnatariuszy porozumienia jest m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) została powołana pod koniec września w celu zmiany systemu ewaluacji badań naukowych. Koalicja jest efektem zawartego w lipcu porozumienia, które było z kolei odpowiedzią na wcześniejszy raport Komisji Europejskiej dotyczący zmian systemu ewaluacji (Towards reform of the assessment system). Propozycje zostały poparte przez ponad 350 organizacji naukowych i wspierających naukę z ponad 40 krajów, a do zespołu koordynującego prace nad dokumentem należeli przedstawiciele Science Europe, European University Association oraz niezależni badacze.

Koalicja przyjęła zobowiązania uwzględniające otwartą naukę i jej wpływ na jakość badań. W dokumencie podkreślono w szczególności potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do metod i wyników, co ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Otwartość sprzyjać ma nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim, co z kolei przekłada się na innowacje w zakresie technologii oraz większe oddziaływanie nauki na kwestie ekonomiczne, kulturowe i społeczne.

Do Koalicji przystąpiło już ponad 360 organizacji, w tym ponad czterdzieści z Polski. Wśród sygnatariuszy porozumienia są m.in. 33 uczelnie, Akademia Młodych Uczonych PAN, Polska Akademia Nauk i osobno jej  instytuty (Instytut Genetyki Człowieka, Instytut Slawistyki, Instytut Języka Polskiego, Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Ostatnio dołączyła także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

O ujednoliceniu procesu ewaluacji badań naukowych na poziomie europejskim pisali także na łamach „Forum Akademickiego” prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego i Adrian Warsiński z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Polonium. Wskazywali, że euroewaluacja miałaby się opierać na dwóch grupach zasad: dotyczących jakości badań i ich wpływu na otoczenie oraz różnorodności, inkluzywności i współpracy.

MK, źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)