Aktualności
Sprawy nauki
20 Października
Źródło: RCIiTT ZUT w Szczecinie
Opublikowano: 2020-10-20

CORDIS – nauka w sieci

Innowacyjne podejście do wyzwań, które stoją przed współczesnym światem, wiąże się ze znajomością już istniejących na rynku produktów i usług. Chcąc prowadzić pionierskie badania, warto na bieżąco śledzić najnowsze wyniki prac i wiadomości ze świata. Szczegółowe informacje o nowych technologiach i pracach badawczo-rozwojowych znajdziemy w serwisie CORDIS.

To Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (ang. Community Research and Development Information Service), który stanowi jeden z podstawowych elementów strategii Komisji Europejskiej. Jest oficjalnym źródłem informacji o finansowanych przez Unię Europejską projektach od 1. Programu Ramowego aż po Horyzont 2020, a w dalszej perspektywie także Horyzont Europa. Jego prowadzeniem zajmuje się Urząd Publikacji Unii Europejskiej, głównie na zlecenie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. badań i innowacji.

Co znajdziemy w CORDIS?

W bazach ewidencjonowane są wszystkie dofinansowane ze środków unijnych projekty realizowane w ramach Programów Ramowych od 1990 roku (w wersji online od 1994 r.). Centralnym punktem repozytorium jest sekcja Projekty. Zawiera ona informacje publiczne pochodzące z podpisanych umów o granty (cele, terminy, program, kwoty finansowania, uczestnicy).

W związku z wytycznymi Komisji Europejskiej zalecającymi upowszechnianie wyników prac w ramach otwartego dostępu, z nieograniczonym i bezpłatnym wglądem, w CORDIS zamieszczane są linki do publikacji, tj. recenzowanych artykułów, materiałów z konferencji, rozpraw naukowych, rozdziałów książek lub monografii, odwołania do wniosków patentowych oraz filmów wideo z rezultatami projektów finansowanych przez UE. Ponadto, cennym źródłem informacji jest tutaj magazyn Research*eu, którego każdy numer koncentruje się na konkretnym obszarze tematycznym. W tym miejscu redaktorzy serwisu, we współpracy przede wszystkim z realizatorami grantów, zbierają obiecujące wyniki oraz kluczowe wiadomości (przełomowe odkrycia naukowe, innowacyjne produkty i technologie). Klasyfikowane są one według ogólnych dziedzin. Dodatkowo magazyn obejmuje wywiady z uczestnikami projektów, najbliższe wydarzenia oraz przedstawia projekt miesiąca. Istotnym elementem serwisu są również Broszury Results Pack, czyli zbiory aktualnych artykułów, dostępnych online lub w formie drukowanej. To jednak nie wszystko. W kalendarzu wydarzeń znajdują się informacje na temat różnych konferencji organizowanych przez uczestników finansowanych projektów.

Od CORDIS po Funding&tender opportunities

Portal CORDIS oferuje dostęp do wielu informacji o realizowanych i zakończonych projektach, w tym o organizacjach biorących w nich udział. Poprzez publiczną bazę danych można skontaktować się z wybraną jednostką i zaoferować współpracę. Do grudnia 2017 r. w ramach serwisu funkcjonował CORDIS Partner Service, który po tym okresie został zastąpiony przez Partner Search i przeniesiony na portal Funding&tender opportunities. Jest to interaktywne narzędzie, w którym znajdują się tysiące profili z informacją o jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach i uczelniach z całego świata, które są zainteresowane wzięciem udziału we wspólnych inicjatywach badawczo-rozwojowych. Narzędzie umożliwia złożenie własnej oferty, a zarazem prezentację swoich osiągnięć naukowych, doświadczenia w konkretnej dziedzinie i ostatecznie budowanie własnego europejskiego wizerunku. Jest to też miejsce, w którym koordynatorzy zapraszają do współpracy partnerów w ramach tworzonych już konsorcjów. Partner Search jest idealnym miejscem nawiązywania relacji między użytkownikami, tworzenia własnych społeczności i wymiany doświadczeń.

Czy warto korzystać z portalu?

Dzięki danym kontaktowym do organizacji biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych, serwis ułatwia wzięcie udziału we wspólnotowej działalności badawczo-rozwojowej. CORDIS, oferując dostęp do solidnych danych, daje szansę na realizację nowatorskich projektów przez kolejne zespoły, unikając plagiatów i powielania tych samych badań. Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach i ich promowanie stwarza natomiast możliwość podniesienia jakości życia wszystkich Europejczyków. Dzielenie się wiedzą przynosi także wiele innych korzyści. Publikacja wyników przyspiesza ich komercjalizację, prowadzi do wzrostu cytowań prac, a co za tym idzie służy promocji jednostki. Warto podkreślić, że mimo ogromnych zasobów CORDIS, poruszanie się po serwisie jest bardzo intuicyjne, pozwalając tym samym na szybkie znalezienie interesujących danych.

Regionalne Punkty Kontaktowe, tworzące od 1999 roku ogólnopolską Sieć działającą wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Warszawie, udzielą wsparcia osobom, które gotowe są spróbować swoich sił i zaangażować się w projekt bądź ocenę wniosków w ramach Programów Ramowych UE.

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE

RCIiTT ZUT w Szczecinie

e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49

ZUT logo wersje W SZCZECINIE Corel 9 krzywe 1 1024x188 2

Artykuł powstał w ramach działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE w Szczecinie finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyskusja (0 komentarzy)