Aktualności
Sprawy nauki
24 Listopada
Opublikowano: 2022-11-24

Cztery osoby kandydują na wiceprezesów PAN

Kandydatury czworga uczonych zostały zgłoszone do wyborów na stanowiska wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk. Elekcja odbędzie się 8 grudnia, na najbliższej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

W tym roku wybierane są władze Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023–2026. Miesiąc temu nowym prezesem organizacji został biolog prof. Marek Konarzewski. Na kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, która odbędzie się 8 grudnia, dokonany zostanie wybór wiceprezesów. Do tej pory w prezydium stanowiska te obsadzone były przez pięć osób, z których każda odpowiadała za sprawy poszczególnych Wydziałów PAN. Nowy prezes w swoim programie wyborczym zapowiadał zmniejszenie liczby wiceprezesów do czterech. Poznaliśmy właśnie kandydatów do pełnienia tych funkcji. Są nimi:

  • prof. Dariusz Jemielniak, czł. koresp. PAN
  • dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN
  • prof. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN
  • prof. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN

Dariusz Jemielniak to teoretyk zarządzania i socjologii związany z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje Katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Od 2016 roku pracuje także jako faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society w Uniwersytecie Harvarda. Zajmuje się badaniem społeczności internetowych (Wikipedia czy Linux), a także analizą dezinformacji w mediach społecznościowych i kulturą zbiorowości cyfrowych. Jest twórcą pierwszej etnografii społeczności Wikipedii, metodologii Thick Big Data, łączącej metody etnograficzne z data science, a także współtwórcą koncepcji społeczeństwa współpracy.
Członek PAN od 2019 r.

Mirosława Ostrowska to specjalistka od oceanologii, w szczególności biofizyki i optyki morza. Od początku swojej pracy naukowej zatrudniona w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie od 2015 r. kieruje Pracownią Biofizyki Morza. Zajmuje się badaniami empirycznymi i modelowaniem uwarunkowań środowiskowych dystrybucji promieniowania słonecznego w morzu i stymulowanych światłem procesów fluorescencji i fotosyntezy jako wskaźników zasilania w energię ekosystemów morskich. Pełniła wiodącą rolę przy opracowaniu i wdrożeniu Systemu Satelitarnej Kontroli Środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk, a od 2015 r. jest koordynatorem Konsorcjum Naukowego SatBałtyk – interdyscyplinarnego zespołu badawczego mającego na celu rozwój metod badania i monitorowania ekosystemu Morza Bałtyckiego. Członkiem PAN jest od roku 2020.

Natalia Sobczak – zajmuje się badaniami zjawisk wysokotemperaturowych w obszarze inżynierii ciekłego metalu, w tym opracowaniem nowej generacji materiałów dla energetyki, magazynowania energii, łączenia materiałów, oraz tworzyw ultralekkich dla potrzeb medycyny i przestrzeni kosmicznej. Aktualnie kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Przewodnicząca Grupy Roboczej Cast Metal Matrix Composites w World Foundry Organization (od 2001 r.). Jest przedstawicielką Polski w Executive Committee – Federation of European Materials Societies (2020–2023). Członek korespondent PAN (od 2022 r.).

Aleksander Welfe to ekonometryk i makroekonomista związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych. Od ponad 20 lat pracuje także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Twórca serii makromodeli gospodarki narodowej Polski opartych na danych kwartalnych i pierwszego w historii makromodelu opartego na danych miesięcznych. Przez ponad dwie dekady współpracował z Lawrencem R. Kleinem, laureatem nagrody Nobla, czego rezultatem jest wspólna książka Principles of Macroeconometric Modeling. Członek PAN od roku 2007. Jest prezesem Oddziału PAN w Łodzi (od 2013 r.). Członek Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)