Aktualności
Sprawy nauki
24 Kwietnia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2019-04-24

Cztery szkoły doktorskie na UW

Rektor Marcin Pałys wydał zarządzenia w sprawie utworzenia 4 szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Jednocześnie rektor powołał pełniących obowiązki dyrektorów szkół.

Utworzenie szkół i powołanie pełniących obowiązki ich dyrektorów możliwe było dzięki uchwale przyjętej przez Senat UW 17 kwietnia w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW. W dokumencie opisano zadania i sposób powoływania dyrektora oraz rady szkoły. Uregulowano też zasady współpracy szkoły z radami dyscyplin naukowych, radą dziedzin naukowych, a także władzami jednostek, w ramach których doktoranci będą prowadzić swoje badania.

Powołani przez rektora pełniący obowiązki dyrektorów szkół to:

  • dr hab. Cezary Wiesław Cieśliński (p.o. dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych)
  • prof. dr. hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz (p.o. dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych)
  • prof. dr. hab. Jerzy Tiuryn (p.o. dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
  • prof. dr. hab. Maciej Abramowicz (p.o. dyrektora Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej)

Osoby powołane na pełniących obowiązki dyrektorów przewodniczą zespołom doradczym ds. organizacji szkół doktorskich, powołanym w lutym tego roku przez rektora. Ich zadaniem jest przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół, np. regulaminu, zasad rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Zespoły uczestniczyły w opracowaniu ramowych zasad uchwalonych przez Senat UW.

Na tym samym posiedzeniu 17 kwietnia senatorowie przyjęli również uchwałę w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020. Załącznikami do uchwały są szczegółowe zasady rekrutacji osobne dla każdej z czterech szkół.

Źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)