Aktualności
Opublikowano: 2018-06-11

Czym jest wspólnota akademicka?

Wspólnota akademicka to również wspólnota ludzi niespieszących się, rozumiem przez to brak pogoni za publikacjami i unikanie „punktozy” – mówi prof. Tadeusz Sławek, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego, jeden z uczestników utworzonego w Uniwersytecie Łódzkim Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. T. Kotarbińskiego. 

Profesor Tadeusz Sławek zasiada również w Kapitule Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego. To właśnie w trakcie ostatnich trzech lat, gdy wybierano najwybitniejsze prace z zakresu nauk humanistycznych, powstało zintegrowane ze sobą środowisko naukowców z całej Polski, które zaczęło dyskusję o kondycji, problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed polskim systemem szkolnictwa wyższego.

Kolegium Refleksji Humanistycznej, któremu patronuje również postać pierwszego rektora UŁ, po raz pierwszy spotkało się na oficjalnym posiedzeniu w kwietniu 2018 r. Profesor Tadeusz Sławek nie mógł w nim uczestniczyć osobiście. Dlatego jego wystąpienie zostało zarejestrowane wcześniej i zaprezentowane na początku dyskusji.

W wystąpieniu prof. Sławka jest jednak tyle ważnych wątków dotyczących nauki, badań i przyszłości uniwersytetu, że pozostaje wciąż aktualne również teraz, a może szczególnie teraz.

Wystąpienie prof. Tadeusza Sławka

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)