Aktualności
Sprawy nauki
10 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-10

Delegacja Narodowych Instytutów Zdrowia w Ośrodku Terapii Fagowej we Wrocławiu

Pod koniec marca w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu przebywała delegacja Narodowych Instytutów Zdrowia z Waszyngtonu, konkretnie Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIH-NIAID).

Była to pierwsza wizyta przedstawicieli tej instytucji w Polsce, będąca rezultatem podpisanej latem 2018 r. przez Ministerstwo Zdrowia umowy o współpracy pomiędzy amerykańskim ministerstwem zdrowia a jego polskim odpowiednikiem oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badacze amerykańscy są zainteresowani polskimi osiągnięciami w terapii fagowej lekoopornych zakażeń bakteryjnych.

W USA na uniwersytecie w San Diego otworzono pierwszy ośrodek terapii fagowej, a przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN od 205 roku działa pierwszy i dotąd jedyny w Unii Europejskiej Ośrodek Terapii Fagowej. Kierownikiem i inicjatorem jego powstania jest prof. Andrzej Górski, lekarz-immunolog, członek rzeczywisty PAN. Przez Ośrodek przewinęło się dotychczas ponad 500 chorych.

Do Ośrodka Terapii Fagowej trafiają pacjenci dorośli oraz dzieci od 6. roku życia z wielu krajów m.in. z zakażeniami dróg oddechowych, prostaty, skóry, dróg moczowych, kości i szpiku, z zakażonymi ranami. Leczeniu poddawani są tylko ci pacjenci, którzy są przewlekle zakażeni i u których antybiotyki zawiodły.

Terapia fagowa ma nadal charakter eksperymentalny, jako że nie udało się dotychczas przeprowadzić badania klinicznego, które potwierdziłoby jej wartość leczniczą zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine. Na przeszkodzie stoi przede brak finansowania. KE dotychczas ogłosiła tylko jeden konkurs, w którym finansowanie otrzymał jeden projekt zakończony zresztą niepowodzeniem. W naszym kraju jak dotychczas takiej możliwości nie było. Może się nią stać utworzenie Agencji Badań Medycznych. Jak oceniają eksperci, brak odpowiedniej reakcji na narastający dramat lekooporności bakterii spowoduje, że liczba zgonów związanych z tymi zakażeniami przekroczy liczbę zgonów z powodu nowotworów.

Ponad to pojawiają się nowe perspektywy terapii fagowej. Badania zespołu z Ośrodka Terapii Fagowej przy IIiTD PAN wskazują na zupełnie nowe możliwości terapeutycznego zastosowania fagów, niezależnie od ich znanego działania przeciwbakteryjnego (m.in. w terapii chorób autoimmunizacyjnych, zwalczania odrzucania alloprzeszczepów, itd.). Zespół przedstawia te możliwości w serii prac opublikowanych w ostatnich 5 latach. Jedna z nich sugeruje możliwości zastosowania tej terapii w zwalczaniu chorób alergicznych, a jedna z najnowszych (marzec br.) opisuje wyniki badania klinicznego podawania fagów u zdrowych osób, u których powodowało ona znamienne obniżenie surowiczych poziomów interleukiny 4; interleukina odgrywa znaczącą rolę w patologii alergii i czynniki interferujące z jej oddziaływaniem mogą znaleźć zastosowanie w terapii stanów alergicznych.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)