Aktualności
Sprawy nauki
08 Lipca
Opublikowano: 2019-07-08

Diamentowy Grant – laureaci VIII konkursu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął ósmy konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do prawie 700 osób.

W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 17 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W VIII edycji zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Reprezentują 33 podmioty naukowe, najwięcej z Uniwersytetu Warszawskiego (16), Uniwersytetu Jagiellońskiego (15), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (6), Politechniki Śląskiej (4) oraz Politechniki Wrocławskiej (4). Wśród projektów, które otrzymały najwyższe dofinansowanie (220 tys. zł) są m.in.: „Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych” Aleksandry Golonko z Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, „Zbiorowiska grzybów glebowych wysp śródlądowych i czynniki je kształtujące – podejście metagenomiczne” Daniela Janowskiego z Instytutu Dendrologii PAN, „Nowoczesne materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowań specjalistycznych – otrzymywanie i badania” Mikołaja Tomasza Więckowskiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i „Charakterystyka mechanizmu zależnego od VEGF, w którym dochodzi do upośledzenia angiogenezy i przepuszczalności naczyń krwionośnych w sercu u myszy wykazujących cechy zespołu metabolicznego” Krzysztofa Bartkowiaka z I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

MK

Lista laureatów Diamentowego Grantu

 

Dyskusja (0 komentarzy)