Aktualności
Sprawy nauki
11 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-11

Dni NCN w Kielcach: o doskonałości naukowej

W dniach 10 i 11 maja odbędzie się piąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie gościć będzie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce”.

Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki, rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Od pięciu lat Centrum we współpracy z kolejnymi polskimi uczelniami zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych z całego kraju do udziału w dwóch dniach warsztatów i spotkań, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. Nie inaczej będzie podczas tegorocznych Dni NCN, odbywających się na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Dni NCN to doskonała okazja do wymiany opinii o aktualnej sytuacji środowiska naukowego w Polsce. Wspólnie z gospodarzami Dni NCN 2017 – władzami Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum podjęło decyzję o organizacji sympozjum na temat znaczenia systemu grantowego w Polsce we wzmacnianiu doskonałości naukowej. Spotkanie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się 11 maja i potrwa od godziny 10.00 do 15.30.

Podczas sympozjum wicepremier Jarosław Gowin wypowie się na temat doskonałości naukowej w strategii rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN, podsumuje wpływ działalności Narodowego Centrum Nauki na jakość badań naukowych w Polsce. Prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, poruszą temat roli systemu grantowego odpowiednio w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki. Po wystąpieniach zaproszonych gości uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w dyskusji.

W drugiej części sympozjum o badaniach finansowanych przez NCN wypowiedzą się laureaci konkursów NCN. Dr Magdalena Kulma (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) wygłosi prezentację Rozszyfrowywanie lizeniny, czyli co kryją w sobie toksyny, dr hab. Jakub Szlachetko (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego) opowie o odnawialnej energii i absorpcji światła w nanomateriałach, a dr Marta Woźniak (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) przedstawi zagadnienie badania tkanin średniowiecznej Nubii.

Tak jak w poprzednich latach uczestnicy Dni NCN będą mogli skorzystać z oferty szkoleniowej Centrum. Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów finansowanych przez NCN potrwają dwa dni. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo przygotować wniosek od strony formalnej, a także poznają zagadnienia związane z obsługą projektu przyjętego do realizacji aż do etapu rozliczenia i zamknięcia prac. Poruszony zostanie również temat kontroli realizacji projektu w jednostce.

Dwudniowe warsztaty dla wnioskodawców są przeznaczone dla naukowców, którzy nie kierują i dotąd nie kierowali projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN. Tematyka warsztatów obejmie zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, kwestię rzetelności badań naukowych, przygotowanie merytorycznej części wniosku i kosztorysów, ocenę wniosków w systemie peer review oraz analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych. Uczestnicy będą mogli wypróbować nabytą wiedzę podczas samodzielnej pracy nad elementami wniosku o finansowanie.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Nauki. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Na sympozjum – wstęp wolny.

Patronat medialny nad Dniami NCN objęło „Forum Akademickie”.

Joanna Płaszewsk

Dyskusja (0 komentarzy)