Aktualności
Sprawy nauki
25 Maja
Opublikowano: 2018-05-25

Doradztwo naukowe w FA

„W jaki sposób politycy mogą zmniejszyć zagrożenie wynikające z tego, że na podstawie niewłaściwych danych podejmą decyzje, których skutki okażą się niezgodne z zamierzonymi bądź wręcz szkodliwe? Skąd czerpać wiedzę o aktualnych i wiarygodnych danych i w jaki sposób skorzystać z tej wiedzy w procesie podejmowania decyzji politycznych?”  – pytają autorzy artykułu pt. Doradztwo naukowe w majowym numerze FA i wyjaśniają: „W sukurs politykom mogą przyjść naukowcy. Wykorzystanie ekspertyzy naukowej w działaniach politycznych, zwłaszcza w procesie opracowywania aktów normatywnych, strategii, programów i konkretnych przedsięwzięć o charakterze regulacyjnym lub dotyczących rozdziału zasobów, a także przy podejmowaniu merytorycznych decyzji w sytuacjach kryzysowych, przyczynia się do zwiększenia skuteczności tych działań. Władze różnych krajów, zwłaszcza tych zaawansowanych gospodarczo i rozwijających się dzięki gospodarce opartej na wiedzy, a także organy organizacji międzynarodowych mają do dyspozycji różne struktury i instytucje doradztwa naukowego (ang. science-for-policy)”.

Autorzy, członkowie Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pokazują w artykule, czym w polityce naukowej jest doradztwo naukowe, jakie jego formy funkcjonują w światowej nauce oraz jak wygląda jego sytuacja w Polsce. Przy czym nie ograniczają się tylko do diagnozy, ale proponują też model doradztwa naukowego dla naszego kraju i prezentują oczekiwane efekty jego wdrożenia.

Zachęcamy do lektury FA nr 5/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

Dyskusja (0 komentarzy)