Aktualności
Sprawy nauki
14 Stycznia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-01-14

Dorota Maciejowska nową przewodniczącą IROs Forum

Dorota Maciejowska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie przewodniczyć International Relations Offices Forum w kadencji 2019–2020. O powierzeniu jej tej funkcji zadecydowali jednomyślnie członkowie Rady sieci na pierwszym w tym roku posiedzeniu, które odbyło się w 10–11 stycznia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

IROs Forum jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Aktualnie zrzesza ona 20 uczelni członkowskich, a wśród nich: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem działań sieci jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów, promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego. Organem decyzyjnym IROs Forum jest Rada Forum. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej uczelni partnerskiej. Członkowie są delegowani przez władze swojej uczelni. Spotkania Rady IROs Forum organizowane są 3–4 razy do roku. Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu, które zainaugurowało jedenasty rok funkcjonowania sieci, podsumowano dwa poprzednie lata aktywności, podjęto decyzje odnośnie dalszych szczegółowych działań w latach 2019–2020 oraz wybrano nową przewodniczącą sieci.

– Na kolejne dwa lata działalności planujemy dalszą współpracę z krajowymi organizacjami i instytucjami, takimi jak NAWA i MNiSW, KRASP, Narodowa Agencja Erasmus, ESN, Perspektywy. Będziemy koncentrować się na wzmacnianiu potencjału kadry administracyjnej odpowiedzialnej za realizację umiędzynarodowienia w polskich uczelniach. Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy, a także korzystając z doświadczeń kolegów z partnerskich uczelni zagranicznych, zamierzamy zbudować zespoły eksperckie, które przyczynią się do usprawnianie procesu tzw. internacjonalizacji w domu (ang. internationalisation at home), szczególnie ważnej w kontekście Ustawy 2.0. Uczelnie sieci IROS Forum będą ponadto zaangażowane w realizację inicjatyw Komisji Europejskiej, tj. Erasmus Without Paper, nowa perspektywa Programu Erasmus+, czy Uniwersytety Europejskie. Zamierzamy dzielić się dobrymi praktykami poprzez organizację szkoleń, warsztatów i konferencji – zapowiedziała Dorota Maciejowska.

Bartosz Zawiślak

 

Dyskusja (0 komentarzy)