Aktualności
Sprawy nauki
09 Stycznia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2020-01-09

Dr inż. Joanna Ortyl w gronie 50 pionierów chemii polimerów

Dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej znalazła się w gronie pięćdziesięciu badaczy z całego świata zajmujących się chemią polimerów, których dorobek zaprezentowało „Polymer Chemistry” – prestiżowe czasopismo naukowe wydawane przez Royal Society of Chemistry.

O pionierach chemii polimerów można przeczytać w dodatku specjalnym do „Polymer Chemistry” – „Emerging Investigators 2020”. Wyboru pięćdziesięciu innowatorów tej dziedziny, którzy znajdują się we wczesnych etapach niezależnej kariery naukowej, dokonała Rada Naukowa branżowego pisma.

Dr inż. Joanna Ortyl jest absolwentem kierunku technologia chemiczna (specjalność: technologia tworzyw sztucznych). Stopień doktora na PK obroniła w 2012 r. („Synteza nowych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej oraz monitorowanie jej przebiegu metodą FPT”). Staże naukowe odbywała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Münster University of Applied Sciences w Niemczech. Obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK.

Problematyka naukowo-badawcza, którą zajmuje się w swojej pracy, obejmuje: nowoczesne technologie fotochemiczne; syntezę i charakterystykę właściwości fotochemicznych i fotofizycznych inicjatorów polimeryzacji kationowej, fotoinicjowanej promieniowaniem nadfioletowym i widzialnym; fotochemię i fotofizykę sond spektroskopowych; syntezę nowych, efektywnych fotoinicjatorów oraz koinicjatorów polimeryzacji kationowej, a także badania procesu fotoinicjowania polimeryzacji; prace nad właściwościami fotochemicznymi i fotofizycznymi sond molekularnych.

Pod koniec 2019 r. prowadzone przez nią prace badawcze z zakresu fotochemii stosowanej dotyczące sensorów luminescencyjnych znalazły się wśród 34 polskich osiągnięć, które – dzięki wydanej w języku angielskim publikacji pt. „Science in Poland in 34 Snapshots” – będą promowane za granicą. Książka została przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Badaczka jest autorką i współautorką kilkudziesięciu wynalazków, które zdobyły liczne nagrody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, m.in. złoty medal Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA” w Norymberdze (2018), złoty medal Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków w Stanach Zjednoczonych (2018), srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX w Kuala Lumpur – stolicy Malezji (2016), srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST w Tajpej na Tajwanie (2015). Jest laureatką Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2017, a także konkursów organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)