Aktualności
14 Grudnia
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2018-12-14

Dr Karol Kłodziński laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Dr Karol Kłodziński, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, został laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za książkę „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu”. Publikacja ukazała się w 2017 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK w ramach prestiżowej serii „Monografie FNP”.

Celem nagrody jest uhonorowanie dokonań polskich badaczy w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności. W corocznej procedurze konkursowej mogą brać udział autorzy książek o charakterze naukowym lub popularnonaukowym charakteryzujących się wysokim poziomem badawczym, wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodzona publikacja „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu” została poświęcona urzędowi „a rationibus” („do spraw rachunkowości/od rachunków”), głównej centralnej instytucji zarządzającej finansami wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, oraz urzędnikom, którzy piastowali to stanowisko. Książka nie tylko prezentuje jeden z najważniejszych elementów administracji wczesnego Cesarstwa, lecz także daje cenny wgląd w funkcjonowanie tejże administracji jako całości.

Dr Karol Kłodziński (ur. w 1987 r.) jest doktorem nauk humanistycznych. Ukończył historię i europeistykę na UMK. Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w latach 2013 i 2014 otrzymał stypendium START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku akademickim 2009/2010 uchwałą Senatu UMK nadano mu tytuł Najlepszego Studenta UMK, a w roku akademickim 2011/2012 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, rzymskiego prawa publicznego, historii politycznej starożytnego Rzymu, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii. Jest autorem i współautorem trzech książek oraz podręcznika licealnego. Swoje liczne artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism.

Źródło: UMK

 

Dyskusja (0 komentarzy)