Aktualności
12 Czerwca
Źródło: arch. prywatne
Opublikowano: 2019-06-12

Dr Katarzyna Suwada laureatką Nagrody im. Stanisława Ossowskiego

Dr Katarzyna Suwada z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została laureatką Nagrody im. Stanisława Ossowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Badaczka z Torunia została wyróżniona za swoją książkę „Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared” porównującą ojcostwo w Polsce i w Szwecji. Dr Suwada od października 2015 roku jest adiunktem w Zakładzie Badań Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK. W 2010 roku obroniła pracę magisterską dotyczącą socjologii Norberta Eliasa w Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. W marcu 2015 roku obroniła pracę doktorską z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jej badania doktorskie koncentrowały się na doświadczeniu ojcostwa w Polsce i Szwecji. W latach 2012–2015 była kierowniczką projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 2. W 2013 roku przebywała na stypendium badawczym na Uniwersytecie w Malmö (program Visby Instytutu Szwedzkiego). Od września 2016 roku realizuje projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu Sonata 10 dotyczący strategii osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym. W ramach pracy badawczej zajmuje się: problematyką ojcostwa i męskości, nierównościami płciowym, sposobem organizacji pracy opiekuńczej, socjologią rodziny i polityką rodzinną, starzejącym się społeczeństwem, a także socjologią Norberta Eliasa. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Należy do International Sociological Association, European Sociological Association, a także Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego została ustanowiona w roku 1973. Przyznawana jest corocznie autorom młodszego pokolenia za wyróżniające się prace socjologiczne lub z pogranicza socjologii i dyscyplin pokrewnych. Pięcioosobowe jury jest każdorazowo wybierane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS. W tym roku zasiedli w nim: dr hab. Anna Kacperczyk, dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW, dr hab. Julita Makaro, dr Marta Olcoń-Kubicka i dr hab. Rafał Wiśniewski.

Źródło: UMK 

Dyskusja (0 komentarzy)