Aktualności
28 Maja
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-28

Dr Leszek Szafrański z UJ laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Dr Leszek Szafrański, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. otwartego dostępu, otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego. Doceniono jego pracę pt. „Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich”. 

Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jej celem jest promowanie w środowisku bibliotekarskim autorów, których dzieła mają istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej i informacyjnej. Patronem nagrody jest wybitny bibliotekarz, bibliograf i organizator bibliotekarstwa – Adam Łysakowski, który umiejętnie łączył refleksję teoretyczną ze znakomitą organizacją działań praktycznych.

Nagrodę za rok 2019 w kategorii „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym” przyznano dr. Leszkowi Szafrańskiemu, kierownikowi Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej i pełnomocnikowi rektora UJ ds. otwartego dostępu, który został uhonorowany za pracę pt. „Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich”.

Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Jak zaznaczyła w swojej recenzji prof. Ewa Głowacka, biorąc pod uwagę stan badań, podjęcie tematu zarządzania zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich jest istotne z punktu widzenia rozwoju badań teorii informatologicznych i praktycznej działalności bibliotecznej przynosząc wiedzę na temat modeli ich działania. Dodała, że badania dr. Szafrańskiego pozwoliły na wychwycenie teoretycznych modeli zarządzania informacją, a w szczególności na przeanalizowanie procesów informacji naukowej. Wyniki badań dostarczyły podstaw do praktycznego doskonalenia procesów informacyjnych realizowanych w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich. Zdaniem recenzentki, autor udowodnił ponadto, że nowe podejście do zarządzania dokumentami elektronicznymi zmienia politykę funkcjonowania bibliotek akademickich we współczesnym środowisku informacyjnym nauki i szkolnictwa wyższego.

Dr Leszek Szafrański jest współtwórcą jednej z największych bibliotek cyfrowych w kraju – Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium UJ, nad którymi sprawuje nadzór merytoryczny. Jest współautorem i kierownikiem projektu pt. „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”. W ramach projektu wdrażany jest nowy system zarządzania repozytorium oraz są udostępniane w otwartym dostępie publikacje naukowe pracowników UJ. Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science Working Group sieci The Guild of European Research – Intensive Universities w Brukseli, która opracowuje standardy wdrożenia otwartej nauki w Europie. Propaguje nowoczesne czytelnictwo, czyli czytanie bez wychodzenia z domu. W 2019 roku został uznany za Bibliotekarza Roku Województwa Małopolskiego.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)