Aktualności
Sprawy nauki
01 Lutego
Fot. Arkadiusz Surowiec
Opublikowano: 2018-02-01

Dr Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej w gronie wybitnych młodych naukowców

Doktor Mariusz Ruszel z Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Ministerstwo nagradza naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, prowadzą badania naukowe wysokiej jakości i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Badania dr. Mariusza Ruszla koncentrują się na zagadnieniach polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Naukowiec ma w swoim dorobku m.in. pobyty naukowo-badawcze w Niemczech, Szwajcarii oraz we Włoszech. Jest laureatem stypendium badawczego Postdoctoral Research Scholarship Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) zrealizowanego w Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) w Berlinie. Prowadził wykłady gościnnie w Berlinie oraz w ramach stypendium Erasmusa w Brukseli, Kortrijk, Aix-en-Provence oraz w Rydze. Brał udział w pracach komitetów naukowych międzynarodowych konferencji dotyczących polityki energetycznej. Jest członkiem kilku organizacji naukowych oraz recenzentem krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych z listy A. Uczestniczył w licznych projektach badawczych. Jest autorem kilku monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także współredaktorem kilku publikacji zbiorowych.

– Stypendium traktuję jako docenienie jakości mojego dorobku naukowego, stwarza mi ono możliwość dalszego rozwoju. Planuję kontynuację badań naukowych w Berlinie dotyczących polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec – mówi dr Mariusz Ruszel.

W XII edycji konkursu stypendia otrzymało 209 osób. Ministerstwo ocenia osiągnięcia naukowe kandydatów w ostatnich 4 latach przed złożeniem wniosku. Bierze się pod uwagę m.in. dorobek obejmujący publikacje i monografie, stopień, w jakim badania naukowe kandydata wpływają na rozwój dyscyplin naukowych oraz udział w projektach międzynarodowych.

Od 2006 roku takie stypendia otrzymało ponad 1300 młodych wybitnych naukowców. Stypendium jest wypłacane przez trzy lata i przyznawane jest w ramach dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze i nauki o sztuce.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Rzeszowskiej otrzymali dotychczas: dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz z Wydziału Chemicznego; dr hab. Bartłomiej Wierzba, prof. PRz z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr inż. Agata Skwarczyńska z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)