Aktualności
23 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-23

Dr Monika Kopytowska Gwiazdą Internacjonalizacji 2018

Dr Monika Kopytowska zwyciężyła w kategorii „Gwiazda Kształcenia/Teaching Star 2018”. To uhonorowanie jej ogromnych zasług w rozwijaniu i ulepszaniu procesu kształcenia studentów polskich i zagranicznych w Uniwersytecie Łódzkim. Przez ostatnie 10 lat opracowała nowoczesne i wydajne  programy nauczania, dbała o jak największą aktywność obcokrajowców, doprowadziła do zwiększenia liczby osób z zagranicy na Wydziale Filologicznym, wspierała również programy wymiany naukowej dla studentów i pracowników naukowych. Prowadzi badania w dziedzinie dyskursu mediów, komunikacji międzykulturowej, tożsamości w kontekście religii, konfliktu oraz terroryzmu i radykalizacji.

– Dr Monika Kopytowska od 10 lat pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus na Wydziale Filologicznym i pełniąc ją niejednokrotnie wykazała się ogromnym zaangażowaniem w realizację założeń uczelni. Doskonały metodyk rozumiejący potrzeby swoich studentów i posiadający liczne umiejętności oraz bogate doświadczenie w procesie umiędzynarodowienia. Dr Kopytowska jest godnym naśladowania wykładowcą Uniwersytetu Różnorodnego – prowadzone przez nią zajęcia i warsztaty kształtują aktywnych obywateli świata – mówi kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UŁ Liliana Lato.

Dr Kopytowska współpracuje nie tylko z instytucjami partnerskimi w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych i Afryce. Jest laureatką prestiżowego stypendium Departamentu Stanu USA dla edukatorów medialnych (SUSI 2011). Swoim doświadczeniem w zakresie dydaktyki i mobilności dzieliła się również jako egzaminator zewnętrzny Uniwersytetu w Nairobi (Kenia) oraz jako wykładowca prowadzący tam zajęcia, a także podczas warsztatów z zakresu tożsamości, różnorodności i komunikacji w Rwandzie i Zambii. W latach 2015-2017 dr Kopytowska była kierownikiem polskiej części naukowo-dydaktycznego projektu C.O.N.T.A.C.T. mającego na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii. W projekcie brali udział partnerzy z Cypru, Danii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Miał on na celu m.in. stworzenie strony internetowej i aplikacji na smartfony do zgłaszania przestępstw motywowanych nienawiścią czy szkolenie i podnoszenie świadomości wśród policjantów, urzędników, pracowników mediów i młodzieży. Dr Kopytowska prowadziła również warsztaty w liceach dla uczniów i nauczycieli dotyczące przeciwdziałania stereotypom i mowie nienawiści. Łącznie objęły one 140 uczniów oraz 40 nauczycieli łódzkich liceów. Szkoleniami zostali objęciu również łódzcy policjanci.

Jako członek-założyciel European Network for Intercultural Education Activities, współorganizuje panele konferencyjne i warsztaty dla studentów. Ogromnym sukcesem okazała się koordynowana przez dr Kopytowską i realizowana w latach 2010-2012 z uniwersytetami partnerskimi (Universite de Savoie, Francja; Technical University of Chemnitz, Niemcy; Ege University, Turcja) szkoła letnia w ramach projektu Language and Culture Data: Methods and Applications [Język i dane kulturowe: metody i zastosowania]. Wykłady, warsztaty i wspólne projekty w Polsce, Francji i Turcji nie tylko zintegrowały studentów i wykładowców, ale zaowocowały szeregiem dalszych wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych (a także publikacją Lewandowska-Tomaszczyk, B., Kopytowska, M., Osborne, J., Schmied, J. and Yumlu (red.) (2016). Languages, Cultures, Media. Chambery: Université Savoie Mont Blanc.).

Dr Monika Kopytowska Jest rozpoznawalną na arenie międzynarodowej autorką licznych publikacji z zakresu analizy dyskursu i komunikacji, w tym Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres, Benjamins, 2017; z Yusufem Kalyango [red.] Why Discourse Matters, Peter Lang, 2014, z Christianem Karnerem [red.], National Identity and Europe in Times of Crisis, Emerald, 2017), z Paulem Chiltonem [red.] Religion, language and human mind, Oxford University Press, 2018. Jest też redaktorem naczelnym czasopisma Lodz Papers in Pragmatics (Mouton de Gruyter).

Prywatnie dr Monika Kopytowska jest niezwykle otwartą, życzliwą i przyjacielską osobą. Od lat jest zakochana w Afryce i tamtejszej kulturze, jest nieoficjalnym ambasadorem tego kontynentu w Łodzi. Ma niespożytą energię i jest niewątpliwie jednym z najbardziej pracowitych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Władze Uczelni i władze Wydziału Filologicznego są niezwykle dumne z sukcesu Pani Doktor i faktu, że jest ona częścią społeczności akademickiej UŁ.

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)