Aktualności
Sprawy nauki
24 Maja
Źródło: www.fnp.org.pl/
Opublikowano: 2017-05-24

Drugi konkurs MAB rozstrzygnięty

Badania nad szczepionką na raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe to wyzwania, jakie podejmą dwa międzynarodowe centra naukowe, które powstaną w Polsce dzięki środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Nowe centra będą zlokalizowane w Warszawie i w Gdańsku. Na ich czele staną światowej sławy naukowcy: w Warszawie tandem profesorski: Agnieszka Chacińska oraz Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW), a w Gdańsku: Theodore Hupp z Uniwersytetu w Edynburgu i Robin Fahraeus z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych w Paryżu (INSERM). Projekty obu duetów profesorskich zostały najlepiej ocenione przez uznanych ekspertów i recenzentów w drugim otwartym konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Nowy ośrodek badawczy na Uniwersytecie Warszawskim będzie nosił nazwę ReMedy i będzie skoncentrowany na prowadzeniu badań naukowych dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Ich celem będzie całościowe zrozumienie funkcji komórek, a zwłaszcza poznania mechanizmów reakcji komórek na zaburzenia spowodowane czynnikami chorobowymi – np. chorobami genetycznymi, wywołanymi przez czynniki środowiskowe czy wynikającymi ze starzenia. Zdobyta wiedza pomoże w opracowywaniu nowych terapii i leków pozwalających zachowywać zdrowie i leczyć m.in. choroby neurodegeneracyjne, związane z wiekiem, a także nowotwory.

Projekt prof. Agnieszki Chacińskiej i prof. Magdy Konarskiej otrzymał finansowanie w wysokości ponad 35 mln zł na okres 5 lat. Badania będą realizowane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CeNT UW oraz we współpracy naukowej z Uniwersytetem Medycznym w Getyndze. Prace będą prowadzone przez siedem grup badawczych, w których zaangażowanych będzie kilkudziesięciu badaczy z Polski i z zagranicy.

Kolejnym projektem, który zdobył finansowanie w ramach drugiego otwartego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze, jest projekt przygotowany przez dwóch naukowców z zagranicy: prof. Teodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa. Otrzymali oni 41 mln zł na utworzenie w Gdańsku Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Badania prowadzone w tym ośrodku będą się koncentrowały na opracowaniu strategii takiego rozbudzania układu odpornościowego, aby potrafił on lepiej radzić sobie z komórkami nowotworowymi. Pozyskaną wiedzę będzie można w przyszłości wykorzystać w klinicznych i przemysłowych pracach nad szczepionkami przeciwnowotworowymi i immunoterapeutykami, dzięki którym leczenie onkologiczne będzie skuteczniejsze.

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi będzie działało na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu. Twórcy ośrodka planują uruchomienie w nim siedmiu grup badawczych, w których pracować będzie docelowo kilkudziesięciu naukowców.

Aktualnie trwa nabór do trzeciego otwartego konkursu w programie MAB z terminem składania wniosków na 30 czerwca br. FNP planuje ogłosić kolejne konkursy w połowie  2017 r. i w 2018 r.

Źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)